Fagstoff

Hva vil vi med teksten?

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Diskusjon

Til nå har vi sett på hva vi legger i tekstbegrepet, hvordan vi kan definere tekst. I dette kapitlet skal vi se nærmere på en av de ”kvalitetene” som vi trakk fram i definisjonen ovenfor – nemlig den kommunikative funksjonen.

At en tekst har en kommunikativ funksjon betyr selvfølgelig at teksten kan kommunisere noe. Men på et mer grunnleggende nivå betyr det også at vi bruker tekster for å oppnå noe – vi vil altså alltid noe med teksten.

Men hva er det egentlig vi vil? Det kan variere mye fra situasjon til situasjon. Derfor er dette også med på å styre utformingen av teksten.