Fagstoff

Skriftlige tekster

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
TINE melkekartonger

Allerede i det du drikker melk til frokost, vil du ha sett en skriftlig tekst på melkekartongen. Den forteller deg hva slags melk du drikker, den gir deg informasjon om melkens innhold, og kartongen har en design med bilde, tekst og farge. Drikker du melk fra en kartong med rosa skrift, er det i alle fall ikke fløte du drikker.

forskjellige veiskiltSkilter

Deretter tar du bussen til skolen, og bussen har et nummer og et stedsnavn som forteller deg hvor bussen skal. På bussen leser du kanskje noen tekstmeldinger, og når du kommer på skolen, leser du i lærebøker og på nettsider. Vi lever i et skriftbasert samfunn, og en dag uten skrift er nærmest utenkelig.

En skriftlig tekst er en tekst der skrift er den dominerende uttrykksformen. Samtidig inneholder mange skriftlige tekster bilder, farger og ulike skrifttyper, som for eksempel nettaviser, og vil også være sammensatte tekster.

Skrifttype, størrelse på bokstaver og fet eller kursiv er noen modi å velge mellom når man skal lage en skriftlig tekst. Valg av skrifttype vil for eksempel ha betydning for hvilken stil avsenderen ønsker at den skriftlige teksten skal ha. Du kan lese mer om skrifttyper på disse NDLA-sidene:

Skrifttyper

Forside til ukebladet magasinet. Illustrasjon.Forsiden til en utgave av Magasinet, Dagbladets lørdagsmagasin 

 

nært bokSlik var det før: Lærebok i geografi (1948) 

SMSSMS

En roman er eksempel på en skriftlig tekst. Selve den skriftlige teksten i romanen vil ikke endre seg mens du leser, den er en statisk tekst. Når vi skal avkode en skriftlig tekst på et papir eller en skjerm, bruker vi synssansen. Skriftlige tekster er derfor visuelle.

Du som leser har stor makt over en skriftlig tekst. Du kan bestemme hva du skal lese, og avsenderen ser ikke mottakeren. Avsenderen har imidlertid god tid til å planlegge det han/hun skal skrive, og en forfatter kan bruke flere år på en roman. En skriftlig tekst er ikke knyttet til en her-og-nå-situasjon, og den er lite preget av dialog. Skriftlige tekster er derfor ofte monologiske.

Ved hjelp av skriftlige tekster kan vi kommunisere over store avstander i tid og rom. De islandske ættesagaene fra 1000-tallet er skriftlige tekster som i dag gir oss kunnskap om det norrøne språket og kulturen i Norden i vikingtida. Vi kan dele inn skriftlige tekster på ulike måter alt etter formålet. I vår kultur er det vanlig å skille mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Skjønnlitteraturen er fiksjon, altså tekster som er oppdiktet og der vi ikke forventer at det vi leser, skal være sant. Her finner vi sjangre som novelle, roman, dikt og eventyr.

Sakprosa er tekster som forteller oss noe om virkeligheten. Disse tekstene er basert på fakta, og vi forventer at det vi leser, skal være sant. Veldig mye av det vi leser i løpet av en dag, er sakprosa, som nyhetsartikler, lærebøker, leserinnlegg, blogger osv. Du kan lese mer om forholdet mellom sakprosa og skjønnlitteratur på denne siden (norsk Vg1, se under ”Les mer”!):

Sakprosa og skjønnlitteratur

Forholdet mellom fakta og fiksjon kan synes enkelt, men det finnes mange eksempler på tekster der dette likevel ikke er så enkelt. I romanen Bokhandleren i Kabul. Et familiedrama skriver Åsne Seierstad om sitt møte med en afghansk familie som hun bodde sammen med i 2001. Seierstad mente at hun i boka si beskrev virkeligheten, men spørsmålet om dette var en roman med innslag av fiksjon, var ikke avklart med den afghanske familien (1). Det førte til en vanskelig diskusjon du kan lese mer om i artikkelen nedenfor. Det kan også være lurt å lese forordet til Bokhandleren i Kabul.

Dagbladet: Er suksessboka hennes sakprosa?

Fakta brukes også ofte til å lage fiksjon. I filmen ”Inglorius Basterds” (2009) av Quentin Tarantino er handlingen lagt til 2. verdenskrig. Filmen tar for seg hva som kunne ha skjedd under krigen, og det meste av historien i filmen er fiksjon. Slik spiller filmen på forholdet mellom fakta og fiksjon.

  • 1. Citekey 63214 not found
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt