Fagstoff

Oppsummering

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Så langt har vi sett på noen sentrale sider ved tekstbegrepet, og en essens i det vi har sagt er at en tekst må være i stand til å formidle mening.

Det er likevel lett å finne tekster som ikke gir mening for akkurat ”deg og meg”, men som likevel kan kalles tekster. Så langt kan vi likevel kanskje nøye oss med å slå fast at en tekst er en rekke med tegn som har en  sammenheng og en kommunikativ funksjon eller et formål1.

 

Oppgave

For å øve deg på tekstbegrepet kan du gjøre dette som oppsummeringsoppgave:

Se filmen Un chien Andalou som ble innspilt i 1928. Du finner hele filmen (ca. 17 min.)

på YouTube . Vurder filmen i lys av det vi har drøftet om tekstbegrepet.

  • Hvilke tekstkriterier er på plass i denne filmen?
  • Er det noen kriterier som ikke er på plass?

Salvador DaliEt bilde av kunstneren Salvador Dali var inspirasjon til "Un chien Andalaou"