Fagstoff

Sjanger

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på vindu

I tillegg til at vi kan snakke om ulike teksttyper, kan vi også snakke om ulike sjangrer innenfor de ulike teksttypene.

En sjanger er en norm eller et sett med retningslinjer for hvordan en bestemt tekst skal utformes og til en viss grad hva den skal inneholde.  Sjanger er noe vi som avsender må tenke over når vi skal lage en ny tekst.

nært norges loverFaglitteratur 
nært bøkerForskjellige sjangrer  
nært tekst-tvTekst-tv 
dokumentEt historisk dokument 
Alle disse teksttypene leses med forskjellig utgangspunkt.

 

En annen viktig funksjon en sjangernorm har, er å gi mottakeren en pekepinn på hvordan teksten skal leses. Når vi leser et dikt, leser vi med andre øyne enn når vi leser en bruksanvisning - vi leter etter ulike typer budskap alt etter hvilken sjanger det er snakk om. Langt på vei vil sjanger også være styrt av den funksjonen (lenke til språkfunksjonene) teksten er ment å ha.

Sjangrer er med på å strukturere virkeligheten som blir servert i tekstene, og sjangrene sier oss også noe om hvilken virkelighet vi skal stille oss inn på. Er det en oppdiktet virkelighet som i romaner og filmer, er det en virkelighet vi må konstruere selv som i lyriske tekster, er det en objektiv virkelighet som i nyhetssendinger, er det en subjektiv virkelighet som i et essay?

Når vi leser en tekst, stiller vi oss som regel automatisk inn på et virkelighetssyn, og vi leser teksten ut fra dette. Da må vi også være klar over at sjangrene kan misbrukes eller brukes til å forføre eller lure oss til å tro at den virkeligheten vi får servert, er noe annet enn det den kanskje er.

Wikipedia blir ofte trukket fram i denne sammenhengen. Sjangeren som råder her, er leksikonartikkelen. Dette er en informerende sjanger - den skal være objektiv og sann, og når vi leser tekstene her, er vi innstilt på at det vi leser er sant. Men kan vi være sikre på at det vi leser her virkelig er sant?

Innenfor skjønnlitteraturen er det vanlig å skille mellom de tre storsjangrene epikk (prosatekst med en forteller), lyrikk (tekst skrevet på vers) og dramatikk (tekst ment for framføring som f. eks. skuespill). Disse har igjen flere undersjangrer som hver har sine kjennemerker og som vi vil komme tilbake til.

Også i sakprosaen kan vi foreta inndelinger i ulike sjangrer alt etter hva som kjennetegner teksten. Artikkelen, rapporten og essayet som du ofte skriver i skolesammenheng, er eksempel på dette. De har hver sine typiske trekk som vi bør kjenne til når vi skriver, og som også leseren av tekstene forventer skal være på plass.

Du kan lese mer om sjanger og sjangerinndeling på NDLA sine norsksider.

Slike sjangerinndelinger bruker vi også innenfor de andre teksttypene vi nevnte ovenfor. Både film, musikk, talekunst og billedkunst opererer med ulike sjangrer med egne normsett.

På tv ser vi også ulike sjangrer. Borettslaget (NRK, 2008) brukte dokumentarsjangeren til sin humorserie. 

I tillegg til sjangrer innenfor litteratur, sakprosa, film osv, kan vi også snakke om sjangrer i klær. Også slike fenomener kan og være bygget opp av mindre biter som er satt sammen etter faste regler og som på mange måter også kan formidle et budskap. Bunaden er for eksempel bygget opp på faste mønster. Det samme kan også gjelde plagg vi bruker til høytidelige seremonier som for eksempel bryllup, dåp, gravferd. Også innenfor ulike yrkesgrupper finner vi eksempler på faste kleskoder.

Oppgaver

Generelt