Fagstoff

Tekstdefinisjon

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
e-postbrev

Vi har sett at tekstbegrepet rommer både tale, skrift, lyd, musikk, bilder, film og i noen tilfeller også klær og arkitektur. Tekstbegrepet vi benytter i dag er altså utvidet i forhold til den tradisjonelle oppfattelsen vår av hva en tekst er.

 

Når tekstbegrepet er så omfattende og inneholder så mye, bør vi ha en definisjon som sier noe om hva kjernen i dette er, og hva som er felles for de ulike teksttypene. Det finnes mange forsøk på å gi slike definisjoner, og til en viss grad vil definisjonene variere alt etter hva en er på jakt etter i arbeidet sitt. Her skal vi prøve å nærme oss et brukbart forslag for vårt fag gjennom å se på noen sentrale trekk.

Tekstanalyse  

Relatert innhold

Generelt