Fagstoff

Hva er en tekst?

Publisert: 25.01.2011, Oppdatert: 29.04.2014
Krigsdiagnose

Kommunikasjon og kultur 1 har muntlig eksamensform, og det muntlige vil trolig stå sentralt i klassetimene. Gjennom diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner vil du få øvelse i å både snakke om sentrale emner i faget, og trening i å tilpasse ditt eget muntlige språk til ulike tilhørergrupper.

Likevel vil du også måtte produsere andre teksttyper – både skriftlige og sammensatte, og du vil måtte analysere ulike typer tekster.

På disse sidene skal vi se nærmere på hva som faktisk inngår i tekstbegrepet, og vi skal introdusere noen grunnleggende begrep som kan være nyttige både når du skal analysere tekster, og når du selv skal produsere dem.

Flere av de tingene vi kommer inn på her, vil bli utdypet senere.

Relatert innhold

Generelt