Fagstoff

Forarbeid og kartlegging før en aktivitet

Publisert: 28.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Planer

Som en del av det daglige planleggingsarbeidet av pedagogiske aktiviteter hører det med et forarbeid eller en kartleggingsprosess. Dette forarbeidet definerer hva aktivitetsplanen bør inneholde.

bildet viser den didaktiske relasjonsmodellenDen didaktiske planleggingsmodellen

 

 

Fysisk aktivitet mellom en mann i rullestol og en løpende jente. Tegning.God planlegging gir bedre aktiviteter 

En slik forarbeids- eller kartleggingsprosess kan for eksempel inneholde:
 • hvilke observasjoner som er grunnlag for planleggingen
 • hvem som skal delta i aktiviteten
 • hvor mange barn som skal delta (hvis ikke alle skal delta, hvordan skal utvelgelsen foregå?)
 • hvor gamle barna er
 • hvor mange voksne som skal delta, og hvordan arbeidet skal fordeles

Utgangspunktet for aktiviteten

 • Hva er målet for aktiviteten, og hva skal barna lære i løpet av aktiviteten?
 • Hva kan barna fra før?
 • Har noen av barna spesielle behov som vi må ta hensyn til (lærevansker, funksjonsnedsettelser, religion, osv.)?
 • Hva slags informasjon er nødvendig å gi til barna, foreldrene og de voksne før, under og etter aktiviteten?

Nødvendige ressurser for aktiviteten:

 • Krever aktiviteten noe nødvendig utstyr?
 • Hvor mye tid skal aktiviteten ta?
 • Kan de voksne det må kunne, for å lede eller gjennomføre aktiviteten?

Et nyttig verktøy i denne forarbeidsprosessen er den didaktiske relasjonsmodellen

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt