Fagstoff

Partienes oppgaver

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Før partilederdebatt på NRK

Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter. De politiske partiene er et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge.

Ved valg er det partienes kandidater og partilister vi stemmer på.

”De politiske partiene var – sammen med stemmerettsutvidelsene – helt avgjørende  nydannelser i demokratiseringen av vesteuropeisk politikk i perioden mellom 1848 og  1945.” (Knut Heidar, partiforsker)

Dette kalles et representativt demokratiRepresentativt demokrati er en demokratisk styreform der de som skal ta politiske beslutninger, er valgt av folket. Representativt demokrati kalles ofte også for indirekte demokrati.

Partienes viktigste oppgaver er

  • å finne (nominere) folk som kan stå på valglistene og sette opp lister til valg
  • å utarbeide partiprogram
  • å verve nye medlemmer og rekruttere personer til ledende verv
  • å markedsføre hva partiene mener om aktuelle saker, slik at folk stemmer på dem
Relatert innhold

Generelt