Fagstoff

Planlegging og oppstart

Publisert: 13.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Det beste er naturligvis at ungdomsbedriften er en del av skolens ordinære tilbud, og at det blir orientert om denne muligheten på samme måte som det blir orientert om skolens øvrige tilbud – og ganske særlig hvilke muligheter som finnes innen Yrkesfaglig fordypning.

Det kan være lurt at initiativtakerne tar noen uformelle forretningsideForretningsidémøter først for å lufte mulighetene på et helt fritt grunnlag. Hva kunne dere tenke dere å drive med? På hvilke måter kunne ungdomsbedriftens forretningsidé knyttes opp mot det øvrige undervisningstilbudet? Skal dere produsere det dere vil tilby selv, eller har dere tanker om et produkt som andre må produsere for dere? Organisasjonens størrelse må tilpasses dette.

Ungt Entreprenørskap har formularer for avtale med ansvarlig lærer for ungdomsbedriften, normalvedtekter for en ungdomsbedrift og malen for hvordan protokollen for stiftelsesmøtet skal se ut. Det mest ryddige er å registrere ungdomsbedriften i Brønnøysundregisteret. De har spesielle vilkår for ungdomsbedrifter. UE tilbyr deg hjelp til å fylle ut de nødvendige skjemaene som må til for dette også.

Stiftelsesmøte

På stiftelsesmøtet skal det velges et styre. Det er styret som med hjelp av kontaktlærer sørger for registrering av ungdomsbedriften. En av styrets viktigste oppgaver er å tilsette daglig leder. Formelt er det så daglig leder som skal tilsette de elevene hun mener er best skikket til de ulike stillingene som er nødvendig for å gjennomføre forretningsidéen. For at det ikke skal bli for mye klikk-opplegg kan det være en idé å utlyse stillingene på skolens oppslagstavle og intervjue søkerne for å finne fram til de beste kandidatene. Ellers er det helt normalt for de fleste gründerbedrifter at styremedlemmene også har stillinger i bedriften.

Mentor

En av fordelene med en tilknytning til UE er at de vil skaffe dere en mentor fra det lokale næringslivet. En mentor er en erfaren rådgiver som dere kan spørre om alt som har med forretningsdriften å gjøre. Noen ungdomsbedrifter har valgt en av foreldrene til deltakerne som mentor. Det kan gå bra, men det vil ofte gi den eleven hvis far eller mor er mentor en litt vanskelig stilling. Det beste er nok å finne en mentor uten direkte personlige bindinger verken til styremedlemmer eller ledelsen i ungdomsbedriften.

Ungdomsbedriften Leg Support UB fra Elverum vgs hadde en av foreldrene som mentor. I filmen under presenterer de sin produktidè.

 

Leg Support UB 

Relatert innhold

Kjernestoff