Fagstoff

Ungdomsbedrift

Publisert: 13.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017

På mange skoler er det blitt vanlig å tilby elever som ønsker det å starte ungdomsbedrift innenfor rammen av skolens undervisningstilbud. På Ungt Entreprenørskap sine nettsider står det blant annet at " Ungdomsbedrift er et UE program som går ut på at elever på den videregående skolen registrerer, drifter og avvikler egne bedrifter i løpet av et skoleår. Forretningsidéene er mange og spenner fra tjenesteyting til produksjon og salg av produkter som de har utviklet selv eller produkt utviklet av andre".

Arbeid i skoletiden

Det er viktig å understreke at ungdomsbedriften er en del av skolens tilbud. Det er derfor ikke nok at noen venner bare går i gang på egen hånd. For at dere skal kunne bruke av skoletida til å arbeide med ungdomsbedriften må skolen godkjenne prosjektet, og dere må få med dere en kontaktlærer som står ansvarlig for at det dere gjør ligger innenfor skolens undervisningsopplegg.

Vi vil også anbefale å ta kontakt med Ungt Entreprenørskap (UE) i forbindelse med etablering av ungdomsbedrift. Dette er en ideell organisasjon som i samarbeid med skoleverket, næringslivet og andre aktører ønsker å bidra til å utvikle ungdommens kreativitet, skaperglede og tro på seg selv ved å arbeide i ungdomsbedrifter. UE er en landsdekkende organisasjon som gjennom JA-YE Europe samarbeider med søsterorganisasjoner i om lag 40 land i Europa. Du finner lenke til organisasjonens hjemmeside i høyremargen. UE arrangerer og fylkesmesterskap og Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter.

NM for ungdomsbedrifter

Nedenfor kan du se noen av de ungdomsbedriftene som konkurrerte om plassering i hele sytten forskjellige konkurranser i NM på Lillestrøm i 2010. Under filmene finner du muligheten til å lese om noen ungdomsbedrifter som var med i NM i 2011.


Carbon Design UB, Oslo

 Futteladder UB, Drammen 

 

 

 

Relatert innhold

Kjernestoff