Fagstoff

Planlegging

Publisert: 28.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Planer

Ulike planer er viktige verktøy for deg som barne- og ungdomsarbeider. Du bør ha kunnskaper slik at du kan lage planer for aktiviteter du skal gjennomføre. Du må også kunne lese planer og gjennomføre aktiviteter ut fra planer som andre har laget.

Person skriver på et ark. Foto.Observasjonsblokk. 

Planlegging av lek. Foto. Hvilken aktivitet planlegges her?  

Den didaktiske planleggingsmodellen. Illustrasjon. Den didaktiske planleggingsmodellen.  

På de neste sidene finner du fagstoff om ulike former for planer. Du finner også en aktivitetsplanlegger som hjelper deg når du skal planlegge.

Ungdom som planlegger. Foto. Planlegging    

Å planlegge er en måte å si noe om hva vi ønsker å oppnå i framtiden, og hvordan vi skal få det til. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen i alt pedagogisk arbeid. Når vi jobber målbevisst og planmessig, får vi ofte utrettet mye, samtidig som vi får en kvalitetssikring av arbeidet vi gjør.

Amendor

Tenk over
  1. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære om planlegging? Diskuter kompetansemålene i klassen.
  2. Lag et tankekart som viser hva du kan om planlegging, før du begynner med dette emnet.
  3. Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet, og finn ut hva du har lært.
  4. Hvilke tanker får du når du ser bildene på denne sida? Ser du noen sammenheng mellom planlegging og bildene?
 

Oppgaver