Fagstoff

Kommunikasjonsmodeller

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

kommunikasjon

 

Huskelappen

Prosessmodellen viser hvordan et budskap overføres fra sender til mottaker, og hvilken effekt senderen oppnår.
Tekstmodellen fokuserer på samspillet mellom tekst og mottaker.

Ressurser

Bruk prosessmodellen når du planlegger en medieproduksjon.

  • Hvem er målgruppen?
  • Hva ønsker du å oppnå?
  • Hvilket medium og hvilke virkemidler vil du bruke?
  • Hvordan vil du måle effekten?

 

Kulturfiltermodellen

introbilde til kulturfiltermodellen Kulturfiltermodellen viser hvordan kommunikasjon påvirkes av hvilken kultur vi tilhører. Klikk på bildet for å se en interaktiv presentasjon av modellen(flash).     

Ola Grovdal ved Numedal vgs. har laget videoforelesning om kommunikasjon:

 

Prosessmodellen

 

 

Tekstmodellen

 

kommunikasjon  

Vi vil noe med det vi sier og skriver

Når vi leser en reklametekst, vet de fleste av oss at avsenderen har en bestemt hensikt med teksten. Han eller hun vil få oss til å kjøpe en vare eller bli overbevist om at et bestemt standpunkt er rett. Avsenderen lykkes dersom vi oppfører oss som forventet.

Når vi derimot leser en kriminalroman eller et dikt, tenker de fleste sjelden på hvilken hensikt forfatteren har med teksten. Vi lar oss rive med av historien og utvikler den videre med egne forestillinger om de menneskene og hendelsene teksten handler om. Det er grunnen til at vi ofte blir skuffet når vi ser filmversjonen av en bok vi liker godt.

Når vi skal analysere en kommunikasjonsprosess, må vi derfor ta utgangspunkt i hvilken type tekst det er snakk om, og hva som er formålet med teksten.

Prosessmodellen

Utvidet kommunikasjonsmodell 

Prosessmodellen fokuserer på overføringen av et bestemt budskap fra sender til mottaker. Budskapet formidles gjennom et kommunikasjonsmedium. Senderen har en hensikt med kommunikasjonen. Effekten er avhengig av i hvilken grad mottakeren oppfatter budskapet. De faktorene som hindrer budskapet i å nå fram, kalles støy.

Et eksempel på en kommunikasjonsprosess er læreren som har en forelesing i klasserommet. Læreren er senderen av budskapet, og elevene er mottakere. Lærerens hensikt er at elevene skal tilegne seg bestemte kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. Dersom elevene bråker eller læreren snakker for lavt, når ikke budskapet fram. Da kan vi si at effekten av undervisningen er lav.

Prosessmodellen kan formuleres ved hjelp av et enkelt spørsmål:

 

Tekstmodellen

Tekstmodellen bygger på samspillet mellom tekst og mottaker. Som mottakere tolker vi tekster ulikt ut fra hvilken kultur vi tilhører, og hvilke personlige erfaringer vi har.

Når vi analyserer en tekst, forsøker vi å forstå hva teksten vil si oss. Det kan være mange ulike tolkingsmuligheter. I denne sammenheng bruker vi begrepet tekst i en utvidet betydning. Teksten kan bestå av skrift, stillbilder, lyd eller levende bilder. Ofte er teksten satt sammen av flere elementer. Det kaller vi en sammensatt tekst.

I kapittelet Medieuttrykk og medieanalyse kan du lære mer om ulike virkemidler i medietekster og hvordan du går fram når du skal analysere en medietekst.