Fagstoff

Å lytte

Publisert: 05.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Helsefagarbeider og pasient. Foto.

For å skape tillit er det viktig å vise oppriktig interesse for det som brukeren forteller deg. Den tilbakemeldingen du gir gjennom kommentarer og kroppsspråk, er avgjørende for om brukeren vil åpne seg for deg.

Det er viktig at du setter av god tid til samtale. Legg til rette for diskresjon når brukeren ønsker å snakke med deg om noe privat eller personlig. Uønskede tilhørere må ikke være til stede. Du bør være i samme høydenivå som brukeren. Sitt vendt mot han eller henne, slik at dere kan ha øyekontakt.

Kroppsspråk

Når du lytter, må du samtidig observere brukerens kroppsspråk. Kroppsspråket kan gi signaler som understreker det brukeren forteller. Noen ganger kan det være misforhold mellom det brukeren sier, og det han viser med kroppsspråket sitt. Dine observasjoner er det nyttig å si noe om i samtalen.

Utfordringer til deg

Relatert innhold

Faglig