Fagstoff

Hva er prising?

Publisert: 04.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bilde av penger

Prisen er det kunden betaler for et produkt, og prissetting er den framgangsmåten vi bruker for å fastsette denne prisen. Vi skal nå se på de vanligste metodene for prissetting. Målet er å finne en pris som dekker de aktuelle kostnadene og bidrar til fortjeneste.

 

Bedrifter konkurrerer

I Norge er det slik at aller fleste priser på varer og tjenester bestemmes av konkurransen i markedet. Denne konkurransen sikrer at kunden får best mulig pris. 

En virksomhet som ikke har direkte konkurranse fra andre konkurrenter, står friere til å fastsette pris på varene sine, men kan likevel ikke ta hvilken som helst pris. Kunden vil ikke godta en unaturlig høy pris. 

Kostnadene påvirker prisen

For den som skal selge varer og tjenester, er det avgjørende å tjener penger. Priser vi varen eller tjenesten på en måte som ikke dekker kostnadene våre, vil vi fort bli nødt til å legge ned bedriften. I verste fall går vi konkurs. Vi skal etter hvert se på hvordan vi beregner ulike typer kostnader. Vi har to hovedtyper av kostnader:

Kostnader knyttet til produktet

Den første typen kostnader er knyttet direkte til den aktuelle varen eller tjenesten, som for eksempel: 

 • prisen på selve varen eller tjenesten
 • fraktkostnader
 • transportforsikring 

Kostnader knyttet til bedriften

Den andre typen kostnader henger ikke direkte sammen med den aktuelle varen eller tjenesten. I denne gruppa finner vi

 • husleie
 • renter på lån
 • lønnskostnadene
 • årsavgift på biler
 • sosiale kostnader som pensjonsforsikring og sosiale arrangementer

Metoder for prising

Det finnes ulike metoder for å beregne pris. Du skal lære de tre vanligste: selvkostmetoden, påslagsmetoden og bidragsmetoden.