Fagstoff

Biblioteket

Publisert: 20.12.2010, Oppdatert: 24.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Overgang

Barnehager og skoler bruker biblioteket på ulike måter. Noen har sitt eget lille bibliotek, noen har bokbussen som kommer innom, mens andre besøker biblioteket jevnlig.

I biblioteket finner man bøker tilpasset barnets utvikling. Det er alt fra billedbøker for de minste til tunge fagbøker for de største barna.

 

På biblioteket kan du kanskje finne

 • pekebøker
 • billedbøker
 • lettlestbøker
 • faglitteratur
 • romaner, historier o.l.
 • lydbøker
 • blindeskriftbøker
 • samiske bøker
 • engelske bøker
 • bøker på andre språk
 • CD-er med musikk
 • videoer
 • digitale ressurser

Kan du legge til flere ting på listen?

bildet viser en gutt med det bladPå biblioteket

Bøker kan gi rom for fantasi og kreativitet, og de kan skape spenning og forventninger. Bøkene om Harry Potter er et eksempel på dette. Mange barn og unge opplevde bøkene som spennende og gikk omkring og lurte på når neste bok ville komme, og hva som kom til å skje.

Bøker kan skape engasjement og bidra til motivasjon og læring. Du som voksen kan hjelpe barna med å finne bøker som passer barnets interesser og utviklingsnivå.

Barn er ulike og har ulike erfaringer med bruk av bøker. Noen er gode lesere og bruker biblioteket ofte, mens andre sliter med lesingen og har behov for å finne lettlestbøker eller lydbøker.

Leselyst 

Utforming og innredning

«Rum för Barn» ligger i kulturhuset i Stockholm og er ett av flere bibliotek som har tatt hensyn til at ulike aldersgrupper har ulike behov også når de besøker biblioteket.

 • Det gule rommet er for de aller minste barna. Her er det mye rom å bevege seg på, det finnes en god sofa for barn og foreldre, og bøkene er plassert langt ned på veggen, slik at barna får tak i dem.
 • Det brune rommet er for barn mellom fire og sju år. Her er det byggverk, skuffer og skap. Alt kan åpnes, og mange steder finner du spennende ting som insekter, knokler og lignende. Det finnes både små benker og lesehuler. Bøkene er lett tilgjengelige.
 • Det hvite rommet er spesielt tilrettelagt for barn i aldersgruppa sju til elleve år. Her finnes en rekke bøker som er stilte ut etter emne, og mange av bøkene står med omslaget fram, slik at barna får ekstra sanseinntrykk. Det er et viktig prinsipp at barna skal kunne finne fram på egen hånd.

Se reportasjen fra NRK: Barn låner færre bøker 

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold