Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med kriminalitet

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Kriminalitet

Kriminalitet er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.

Du vil finne mengder med fagstoff hvis du søker på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber med pc  

 

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringene som skjer til enhver tid.

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

Her finner du noen nyttige adresser. Noen av adressene har innlogging til deler av sidene sine, men er åpne på andre deler.
Du finner lenker til alle adressene i lenkesamlingen.

Barneombudet temaside om kriminalitet
Her kan du finne en rekke aktuelle fagartikler.

Statistisk sentralbyrå
Ved å søke på temaet kriminalitet kan du finne en rekke med statistikker og fagstoff om emnet.

Forebygging.no
Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Nettjenesten blir utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljø i Norge.

(Kilde: forebygging.no)

Det kriminalitetsforebyggende råd
Oppgaven til KRÅD er å bidra aktivt til en samordning av de ulike forebyggende tiltakene i kriminalpolitikken, og rådet har spesiell informasjon rettet mot barn og unge. Administrativt er rådet tilknyttet Justisdepartementet, men det er faglig uavhengig. Det betyr at det er rådet selv som bestemmer hva som står på dagsordenen, og at det er rådet som vedtar hvilke felt i mandatet som skal prioriteres.

Ungdom og fritid

Ungdom og fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende tiltak.

 

Ung.no
Ung.no er et oppslagsverk for deg som er ung. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (Kilde: ung.no)


Gjør deg kjent på nettstedene over.
Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold

Faglig