Fagstoff

Nyttige adresser når du jobber med media

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Mange spørsmålstegn. Foto.  

Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringer som skjer til enhver tid.

Medier og mediekunnskap er et stort og viktig område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det. Du finner mengder med fagstoff på Internett, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Her finner du noen nyttige adresser. Du finner lenker til alle adressene i lenkesamlingen.

Medietilsynet – trygg bruk av digitale medier

Medietilsynet har etablert et eget «Trygg bruk»-prosjekt som arbeider for at barn trygt skal kunne bruke digitale medier. «Trygg bruk» bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier. På prosjektets nettside finner du mye informasjon og mange råd og tips om barn og media.

Nettvett
Post- og teletilsynet har opprettet nettstedet Nettvett.no. Her finner du informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Nettstedet har laget regler for hvordan man kan bruke Internett på en tryggest mulig måte.

Redd Barna

Redd Barna har utarbeidet sin egen nettvettside der voksne kan lære mer om barns Internett- og mobilbruk. Her kan du finne mye stoff om digitale medier. Søk på nettvett.

BarneVakten – gode råd om barn og medier
Organisasjonen BarneVakten deltar i den offentlige debatten om medienes, myndighetenes og foreldrenes ansvar for barns mediebruk, samtidig som den støtter foreldrene i deres arbeid for å veilede og sette grenser for barna på medieområdet. BarneVakten reiser også rundt på foreldremøter i skoler og barnehager og gir veiledning om barn og mediebruk.

Ung.no – startside
Ved å søke på nettvett får du opp en rekke artikler, oppgaver, quizer og filmer.

Datatilsynet
Datatilsynet er opprettet for å passe på at personopplysningsloven blir fulgt. Hensikten med loven er å hindre at personvernet til enkeltmennesker blir krenket gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både tilsyn og ombud.

Gjør deg kjent på nettstedene over

Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold