Fagstoff

Medienes mørke side

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 
Mann sitter med hodet i henda på arbeidstedet. Foto

De nye mediene er lette å bruke, og toveiskommunikasjon gir mange muligheter. Men mediene har også noen mørke sider. Her er noen eksempler:

 • De stjeler tid
  Tv og Internett er «tidstyver». Enkelte unge sitter foran dataskjermen eller fjernsynsskjermen i mange timer. Det går ofte ut over andre gjøremål, plikter eller skolearbeidet.
 • De gjør oss passive og kan virke isolerende
  Mange barn – og voksne – er så oppslukt av pc-en og tv-en at de «glemmer» å bevege seg. Alle mennesker har behov for å være fysisk aktive. Noen barn tilbringer nesten all fritid hjemme på rommet sitt foran skjermbaserte medier, og velger vekk fellesrommet – stua.
 • De gir oss feil virkelighetsoppfatning
  Mange tv-serier gir et bilde av virkeligheten som ligger fjernt fra vår egen. Barne-tv har også en tendens til å framstille voksne som dumme og klønete, og barna som de ledende. Det styrker barnas selvtillit, men kan svekke respekten for de voksne.
 • De virker ensrettende
  Samtidig som mediene knytter mennesker over hele kloden tettere sammen, kan de også viske ut kulturelle særtrekk. Det skyldes at det er de store aktørene som setter standarden, først og fremst innen tv-underholdningen. De største medieselskapene er amerikanske og formidler amerikanske verdier. De har ressurser til å lage mange filmer og tv-serier, også animasjonsserier. For de nasjonale tv-selskapene er det billigere å kjøpe visningsrett til disse seriene enn det er for dem å lage sine egne.
 • De skaper kjøpepress
  Mediene inneholder mye reklame, og barn lar seg lett påvirke, især når «alle» de kjenner, også kjøper produktene som det reklameres for.
 • De distraherer oss
  Når vi stadig blir distrahert av telefonsamtaler, tekstmeldinger eller e-poster som popper opp, kan det gå ut over konsentrasjonsevnen og produktiviteten, enten vi er skoleelever eller voksne arbeidstakere.
 • De mangler kildekontroll
  Internett gir oss et hav av informasjon, men det er vanskelig å kontrollere at informasjonen er riktig. Nettleksikonet Wikipedia blir flittig brukt av både barn og voksne, men kvalitetskontrollen er begrenset. Hvem som helst kan registrere opplysninger i leksikonet.
 • De mangler aldersgrenser
  Det er vanskelig å føre kontroll med hvordan mediene brukes. Både Internett og tv bringer innhold som barn ikke har godt av, for eksempel vold og pornografi. Ifølge Medietilsynet spiller hele 30 prosent av barn mellom ni og tolv år dataspill som er beregnet for voksne.
 • De mangler personvern
  På Internett er det lett å publisere informasjon om oss selv og andre. Det er også lett å legge ut bilder og filmer av oss selv og andre. Men vi kan ikke kontrollere hvordan andre bruker dette. Barneporno og identitetstyveri er kjente problemer. Å chatte på en av pratekanalene er morsomt og lærerikt, og de fleste vi «treffer» der, er vennligsinnete. Men slik nettprat kan også sette oss i forbindelse med personer som har uærlige hensikter.
 • De brukes til mobbing
  Mobbing via mobiltelefoner, e-post, på hjemmesider, i praterom og gjennom å publisere mobberelaterte videosnutter på Internett er et økende problem. Mobbing er belastende og ydmykende for dem som rammes. Finn mer fagstoff og filmer om dette i lenkesamlingen.

I Barnas Supershow er voksneroller og barneroller byttet om.

Utfordringer til deg

 1. Diskuter punktene over. Hva er dere enige i, og hva er dere uenig i?
 2. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre for at barn og unge skal bli klar over disse negative sidene ved mediene?
 3. Les fagstoffet og se filmene om digital mobbing.
 4. Velg deg et kulepunkt som du fordyper deg i. Presenter det du finner ut, for resten av klassen.
 

Ungdomspraten: Dusjing
Opphavsmann: NDLA

 

Tenk deg at du overhører denne samtalen. Hva gjør du?

  

 1. I filmen blir det hevdet at barn med minoritetsbakgrunn ser mye vold på TV og video. Hvordan er det med andre barn i Norge?
 2. Det sies også at foreldrene leier filmer for barna. Hva kan man gjøre for å hindre at voksne viser voldsfilmer til barn som ikke er gamle nok?
 3. Hvorfor kan konsekvensene av å se voldsfilmer være farlige?
 4. Hvordan lærer barna å løse konflikter gjennom slike filmer?
 5. Hva bør voksne gjøre dersom barna har sett en voldsfilm?
 6. Hvordan kan skolen bevisstgjøre barn og ungdom om det de ser på voldsfilm?
 7. Fordypning: Bruk Internett og finn ut mer om hvordan videovold virker på barn og unge.
 


Oppgaver
Relatert innhold