Fagstoff

Den forstyrrede ionosfære

Publisert: 30.09.2010

Energetiske elektroner og ioner fra sola og magnetosfæren trenger inn i atmosfæren og bidrar til ekstraordinær produksjon av ioner og elektroner på høyere breddegrader. Slike forstyrrelser er nært knyttet til forekomsten av nordlys. Økningen i elektrontetthet fører til store forandringer i refleksjon og absorpsjon av radiobølger.

Forstyrrelser i ionosfæren på høye breddegrader kan forårsake totalt sammenbrudd i kortbølgekommunikasjon (“radio black outs”). De elektriske strømmene som settes opp i ionosfæren påvirker også kraftforsyning og kan føre til korrosjon i oljeledninger.