Fagstoff

Mediene former oss

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bildet viser en som surfer på internet. Foto.  

Mediene påvirker oss. Vi legger knapt merke til det, men mediene former vår forståelse av verden. Verdiene våre, livsstilen og den personlige identiteten vår er nært knyttet til impulsene vi får fra media.

 Makt i media

Dermed har mediene også enorm makt. Det er ikke for ingenting at pressen, som er en del av medieindustrien, gjerne blir kalt den fjerde statsmakt. Media kan påvirke folkemeningen, skape endringer, rokke ved vedtatte sannheter, og styre hvordan vi bruker pengene våre.

Nyhetene på tv og i aviser gir oss råstoff som vi bygger meninger og holdninger på. Redaksjonen i NRK Dagsrevyen har stor innflytelse. I stormen av nyheter fra hele verden er det bare en håndfull personer som hver dag velger hvilke nyheter som har så «vesentlig samfunnsmessig betydning» at de bør vises for norske seere. Liknende vurderinger gjør de som lager filmer, tv-serier og dataspill, og journalistene som skriver artikler i ukeblader og aviser.

Hva er et medium?

Et medium er et verktøy vi kan bruke til å formidle hva som helst til en eller flere mottakere – underholdning, informasjon eller opplevelser. Det er de menneskene som fyller mediet med innhold, som bestemmer. Som regel har de en hensikt med det de formidler. Noen vil bidra til en seriøs samfunnsdebatt. Andre vil bare tjene penger på at vi kjøper produktet deres.

Kort oppsummert kan vi si at mediene påvirker

 • hva vi lærer
 • hvordan vi oppfatter omverdenen
 • hva vi bruker penger på
 • hvor vi vil bo
 • hvilke yrker vi vil ha
 • hvilke rollemodeller vi velger
 • hvordan vi lever
 • hvilke klær vi tar på oss
 • hva vi synes er viktig i livet
 • hvordan vi omgås hverandre
 • hvilke holdninger vi danner oss

 

Kilde: NRK Skole

 

Utfordringer til deg

 1. Hva kalles den fjerde statsmakt, og hvorfor?
 2. Hvordan påvirker medier oss?
 3. Se filmene fra NRK Skole (lenkesamling). Ta notater og diskuter innholdet med en medelev.
 4. Gå deretter til NRK Skole og søk på «media». Er det flere filmer der som du finner interessante? Se dem, og diskuter innholdet i klassen.
 

 1. I hvilken grad mener du at denne filmen viser hva som er ungdommens virkelighet?
 2. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved at deler av det sosiale livet overføres til nettet?
 3. Her ser vi ei jente som leser lekser med musikk på i bakgrunnen. Hva mener du om det?
 4. Diskuter bruken av Internett i skolesammenheng.
  – Hvilke regler bør gjelde?
  – Hvordan lære mest mulig?
 5. Hvor viktig er det å ha mange venner på Facebook?
 

 1. Hva er multitasking?
 2. Hvordan påvirkes hjernen når vi gjør flere ting på en gang?
 3. Hvordan blir konsentrasjonsevnen din påvirket når du gjør mange ting på en gang?
 4. Hvordan greier hjernen å huske det som er viktig?
 5. Hva er arbeidshukommelse?
 6. På hvilken måte er det forskjell på gutter og jenter når det gjelder bruk av Internett?

 

 

 

Oppgaver
Relatert innhold