Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med tobakk og røyking

Publisert: 27.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Stump røyken. Foto.

I Norge er det satset mye på informasjon og kampanjer som skal forebygge at barn og unge begynner å røyke. Denne satsningen har blant annet gitt oss mange svært gode nettressurser om tobakk og røyking.

Som barne- og ungdomsarbeider er du en viktig rollemodell for barn og unge når det gjelder røyking. Du skal ha kunnskaper om skadevirkninger ved røyking og hva som kan gjøres for å forebygge at barn og unge begynner å røyke.

Du bør kjenne til disse nettressursene slik at du kan bruke dem i arbeidet ditt med barn og unge. Under finner du en kort beskrivelse av de nettressursene som det er lenke til.

Helsedirektoratet har et eget tema om røyking. Her finner du en rekke nyttige sider med informasjon og fakta om:

 • tobakksarbeidet
 • røykeslutt
 • skole og fritid
 • tobakk
 • kampanjer
 • lovverk
 • informasjonsmateriell

I tillegg har Helsedirektoratet lenker til en rekke andre gode nettsteder som handler om røyk og røyking.

Kreftforeningen har et eget tema om tobakk. Her finner du en rekke gode oppslag. Vi anbefaler at du spesielt ser på sidene om

 • røykfritt småbarnsmiljø
 • videregående skole

Her finner du flere sider om røyking. Dette er fagstoff for den som ønsker å fordype seg i temaet.

Ung.no har en egen temaside om tobakk. Her finner du blant annet

 • faktastoff
 • spørsmål og svar
 • quiz og mye mer

Her finner du strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet i Norge.

Dette nettstedet tilhører også Helsedirektoratet og har flere gode sider med stoff direkte rettet mot barn og ungdom. Nettstedet inneholder blant annet

 • en kunnskapsbank
 • spill og konkurranser
 • en digital verktøykasse
Relatert innhold