Fagstoff

Kommunikasjon

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon  

Huskelappen

Kommunikasjon betyr å gjøre noe felles. Vi kommuniserer ved hjelp av språk og visuelle tegn.

 

Personlig kommu-nikasjon kan foregå ansikt til ansikt, eller via sosiale medier.

 

Kommunikasjon via aviser, radio og TV kalles masse-kommunikasjon.

 

Ressurser

I TV-serien Den store reisen fikk den norske familien erfare hvor vanskelig det er å kommunisere når man ikke snakker samme språk. 

 

Eksempel på personlig kommunikasjon:

  

 

Eksempel på massekommunikasjon

Kristin Halvorsen appellerer til velgerne i partilederdebatten på NRK 1. 

Eksempel på personlig mediert kommunikasjon:

Bloggen til Ida Wulff 

 

Unge stemmer

Tornerose om det å kommunisere i en interaktiv verden – på godt og på vondt.

 

Tornerose – på vei ut i verden igjen!  

 

kvinner med laptop omgitt av roboter 

Kommunikasjon

Ordet kommunikasjon kommer fra latin og betyr "å gjøre felles". Kort forklart går det ut på å utveksle et budskap mellom individer ved hjelp av et felles system av symboler.

Måten vi kommuniserer på og hvilke kanaler vi kommuniserer gjennom, er i stadig forandring.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Mennesker kan kommunisere verbalt eller ikke-verbalt. Språket er et verbalt symbolsystem som vi bruker når vi snakker og skriver. Verbal kommunikasjon forutsetter at vi kjenner språkkodene til dem vi kommuniserer med, ellers blir det vanskelig.

Men vi kan også kommunisere ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller visuelle symboler. Gamle hulemalerier forteller oss historier om hvordan steinaldermenneskene levde livene sine for flere tusen år siden. Som turister bruker vi fingerspråk og ansiktsuttrykk til å kommunisere med mennesker som ikke snakker samme språk som oss.

Konteksten bestemmer meningen

All kommunikasjon foregår i en kontekst. Med kontekst mener vi den sammenhengen kommunikasjonen foregår i.

I september 2010 har VG Nett følgende overskrifter:

De fleste av oss forstår umiddelbart ut fra konteksten, det vil si måten setningen er formulert på og nettsiden nyheten er publisert på, at den norske landslagstreneren i fotball neppe er under overvåkning som mulig terrorist. Det er derimot den mystiske bombemannen i København.

Kommunikasjonsformer

Det er vanlig å skille mellom tre hovedformer for måten kommunikasjonen foregår på:

Personlig kommunikasjon   
Personlig kommunikasjon er toveiskommunikasjon mellom to eller få personer, der deltakerne møtes ansikt til ansikt. Kommunikasjonen er privat, og preget av direkte tilbakemeldinger.
Mediert kommunikasjon   
Personlig mediert kommunikasjon er en blanding av privat og offentlig kommunikasjon ved hjelp av teknologiske medier. Deltakerne skifter på å være sendere og mottakere.
Massekommunikasjon   
Massekommunikasjon er kommunikasjon der én sender formidler et budskap til mange samtidige mottakere gjennom et medium. Avsenderen er profesjonell, og mottakerne har begrenset mulighet til tilbakemelding.