Fagstoff

Lokal tilknytning og idealistiske verdier

Publisert: 13.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
TekNet

En av konkurransene i NM gjaldt beste kulturbedrift. Hva dette konkret gikk ut på, var det litt vanskelig å forstå. Men juryen skrev at mange av de bedriftene som hadde meldt seg på til konkurransen, hadde en god lokal forankring. Og visjonene for produktene og virksomhetsområdet hadde sterke idealistiske innslag, ikke bare lokalt, men også globalt. I konkurransekriteriene heter det: "For å kunne delta i denne kategorien er det forutsetning at ungdomsbedriften tilbyr produkter/tjenester som har kultur som innsatsfaktor og som det kan skapes næringsvirksomhet av. Dette kan være næringsvirksomhet som har det kunstneriske eller kulturelle uttrykket som primærmål eller det kan være næringsvirksomhet knyttet til stedsutvikling, kulturopplevelser, turisme, naturopplevelser, friluftsliv med mer."

Vinneren i klassen ble TEKnet seniorskole UB fra Røyken videregående skole. Deres
forretningsidé var å lære den eldre delen av befolkningen opp i bruk av nettbank. Dette
samarbeidet de med den lokale filialen av DNB om. Deltakerne fikk kurset gratis, men
banken betalte TEKnet seniorskole UB for å holde kursene. Ideen oppstod blant tre av dem
som senere ble ansatt i bedriften. De valgte imidlertid å utlyse stillingen som daglig leder,
og Solveig Østrem ble ansatt av lærerne. Deretter var det opp til de andre elevene å søke
stillingene som markedsføringsansvarlig, økonomiansvarlig, kursansvarlig og utstyrsansvarlig.

Om vinneren skriver juryen: "Førsteplassen går til en bedrift som har funnet en god
forretningsidé som allerede er sterkt etterspurt i det kommersielle markedet, og som meget
imponerende har kunnet bevege seg opp mot en kommersiell markedspris. Juryen har latt
seg imponere av en stram og god forretningsplan for en ren tjenesteytende UB. De har gjort
en analyse av et behov og funnet et lokalt marked og en kommersiell samarbeidspartner.
Andre regioner enn det lokale markedet har allerede meldt seg! Forretningsplanen synes
gjennomtenkt og bærekraftig, og den dreier seg om å lære opp eldre i bruk av nettbank og
annen teknologi."

Andreplassen i konkurransen beste kulturbedrift gikk til Smart Sokk fra Bergen Handelsgymnasium, som vi har omtalt tidligere. Tredjeplassen gikk til Storsteigen Spon & Ramask UB fra Storsteigen videregående skole i Alvdal. Deres forretningsidé var å bruke opp det gamle, det andre ikke trenger. "Gjenbruk av kasserte gjenstander, ta vare på det vi har og gi det ny og større verdi." De fleste ansatte i bedriften gikk andre året på naturbruk. Og blant de lokale samarbeidspartnerne var Synnøve Finden, Alvdal Skurlag og Rendalen slakteri. Eksempler på råvarer de hadde tatt som utgangspunkt for sine produksjoner, var kasserte melkerør, utslitte hestesko og feilproduserte materialer fra sagbruket. Siden Storsteigen Spon & Ramask hadde vunnet fylkesfinalen i Hedmark, var de også med i konkurransen om å bli beste ungdomsbedrift. Vi snek oss inn i rommet der sekretær Ingrid Salen og daglig leder Sebastian Joten Langsjøvoll presenterte bedriften for juryen:

UB "SPON og RAMASK", Storsteigen
Leverandør: NRK

Valdreskøst UB fra Valdres videregående skole på Leira ble kåret til beste ungdomsbedrift i Oppland, men på NM i Lillestrøm ble det ikke premiering i noen klasser. Suksess har likevel jentene, som går på barne- og ungdomsarbeiderlinja, hatt. De har samlet gamle mattradisjoner og matkultur fra Valdres mellom to permer og hadde allerede da vi traff dem, solgt over 600 bøker med et overskudd på 120 000 kroner! Her ser du personalansvarlig Anette Tvinge, markedssjef Sigrid Laughaug, forlagsmedarbeider Karianne Svanheld, forlagsmedarbeider Mariann Lundstein og daglig leder Marte Røang. Vi fikk også en kommentar fra en tydelig stolt rektor Kjell Rudberg.

UB "GAMLE TRADISJONER", Valdres
Leverandør: NRK

En av de 17 konkurransene under NM heter Enterprise without Borders (EwB-prisen). Her
premieres ungdomsbedrifter som har erfaring med å samarbeide med ungdomsbedrifter
i andre land. Forutsetningen for å delta er at bedriften har registrert seg og deltatt i
programmet Enterprise without Borders. Det er særlig to vurderingskriterier som legges
til grunn: Det første er i hvilken grad de har laget en beskrivende og attraktiv profil på

nettsidene til EwB, det andre er elevenes refleksjoner over erfaringene de har gjort seg
gjennom å samarbeide på tvers av landegrensene. Her gikk førstepremien til Gran Turismo
UB fra Hamar katedralskole.

Gran Turismo UB forteller på nettsidene sine at forretningsideen ble lansert som en spøk
av Maria Trollvik, som ble sekretær i bedriften. Hun foreslo at de kunne selge skolereiser
til elever fra Italia som ville komme til Hamar. Etter noen harde diskusjoner ble ideen tatt
på alvor, og de gjennomførte det første besøket i uke 7 2010. Gran Turismo har etablert
partnerskapsavtaler med tilsvarende ungdomsbedrifter i Tyskland, Estland og Stokmarknes,
og ekstra hyggelig var det at samarbeidsbedriften Youth unlimited i Tallin vant EwB-prisen i
Estland.

Juryen skriver om Gran Turismo UB: "Flotte nettsider som også er på engelsk. Aktiv bruk av
EwB-portalen. Identifiserte ungdomsbedrifter med samme interesse/bransje, og dette økte
momentum fra første stund. Sammenfallende interesser skaper motivasjon og grunnlag
for win-win. Startet samarbeid med tre andre UB, både nasjonalt og i Estland og Tyskland.
Meget smart å ha flere bein å stå på. Utnyttet mange typer av kommunikasjonsløsninger
som mail, Skype og facebook i tillegg til fysisk møte. Meget bra og ikke en selvfølge for
dagens forretningsliv, selv om dette kanskje er en selvfølge for dere og deres generasjon.
Et tettpakket og meget bra fem dagers program. Fått mye igjen for tiden investert i Estland.
Etablere kontakt med lokal ambassade meget smart og gir lokal kunnskap vurdert utenfra.
Et meget bra opplegg, mange spennende kontakter og godt skrevet case som fikk oss til å
ønske å lese og følge utviklingen videre av denne Ungdomsbedriften."

Andrepremien i EwB-konkurransen gikk til Globand UB fra Drammen videregående
skole. De møtte som beste ungdomsbedrift fra Buskerud i NM, og vi fikk dermed med
oss presentasjonen deres for juryen. Den var det styreleder og produksjonsansvarlig Silje
Ødegaard, økonomiansvarlig Magnus Sundby Hansen, daglig leder Simen Ekness Slotsvig,
salgs- og personalansvarlig Martine Thune Johansen og markedsansvarlig Mia Susanne
Dalene som stod for.

Globand UB har formulert forretningsideen sin slik: "Globand UB selger armbånd til unge,
moderne og miljøbevisste mennesker. Armbåndet blir laget i skinn, bomullstråd og softstone
av en ungdomsbedrift i Uganda. Globand har fokus på rettferdig handel og overskuddet går
til et treplantingsprosjekt i Uganda."

globand ubGLOBAND UB

Globand UB mener de har en særegen idé. I forretningsplanen sin skriver de: "Vi ser på vår idé som en sirkel; armbåndene blir produsert i Uganda. Vi selger armbåndene her i Norge og overskuddet går tilbake til samarbeidspartnere og et treplantingsprosjekt i Kampala, Uganda. Vi ser på armbåndet som et symbol for denne sirkelen. Det spesielle med Globand UB er at vi gir overskuddet tilbake til landet vi er i samarbeid med."

UB "GLOBAND", Drammen

Gjennom UE Norge har Globand UB fått kontakt med ungdomsbedriften QuaPack 09 ved
Kololo Secondary School i Uganda, som senere er blitt deres produsent av armbånd. I slutten av januar 2010 fikk de besøk i Drammen av lærere fra denne skolen, og de hadde med seg 200 armbånd. Om eget verdigrunnlag skriver Globand UB i sin forretningsplan: "Vi er opptatt av å være en etisk og innovativ bedrift som lager armbånd for miljøet. Det som gjør oss unike er at vi setter fokus på to dagsaktuelle faktorer. Vi skal gjøre handel med en ungdomsbedrif i Uganda, hvor pengene går tilbake til leverandørene og et bestemt miljøtiltak i Uganda. Vi vil gjøre menneskene mer fokuserte på hvordan vi behandler miljøet, og vi ønsker å endre folks holdninger til det bedre." Om Globand UB som kulturbedrift skriver de: "Dette året blir et spennende og lærerikt år for oss. Vi er i kontakt med mange nye mennesker og med elever som har en helt annen skoledag enn oss selv."

Juryens begrunnelse for å gi Globand UB andreprisen i EwB-konkurransen lød slik: "Nettside
med beskrivelse er bra. I tillegg har bedriften en egen webside med mulighet for bestilling
av produkter. Brukte nettverk og kontakter for å søke seg fram til en bedrift. Anbefalinger
åpner dører effektivt. Etablering av en viss dialog og evaluering før man tok beslutningen om
å starte et samarbeid. Desto større avstander, desto større utfordringer i kommunikasjon
og kulturelle fallgruver. Her har Globand UB tatt risiko og satset. De har erfart og
beskrevet godt hvilke utfordringer det kan være mellom et I-land og et U-land. Avdekker
mange utfordringer store og små bedrifter raskt møter. En fin logo med eget slogan/
understatement. Mange internasjonale samarbeidsbedrifter." Globand UBs slogan er "We
cross borders".

vfdsGreen Light UB
Opphavsmann: Greenlight Ungdomsbedrift

Tredjepremien i EwB-konkurransen gikk til Green Light UB ved Hamar katedralskole. Elevene
bak Green Light UB tar faget entreprenørskap og bedriftsetablering, og deres forretningsidé
var å undervise, opplyse og påvirke barn til å handle mer klimavennlig. Dette skulle skje
gjennom deres klimakole, som går over to undervisningstimer. I forkant av besøket på
skolene skulle skoleledelsen laste ned deres egenproduserte klimabok, som skildrer en typisk 5.–6.-klassings hverdag.

Juryen skriver om Green Light UB: "Noe forenklet beskrivelse på EwB-sidene, men god
nettside for bedriften. Bedriften hadde etablert flere samarbeidspartnere og tatt med lokal
ambassade på råd og dialog. Å selge kunnskap er en stor utfordring som ofte krever ideelle
verdier og pågangsmot. Det har denne bedriften. Formalisering vil vel skje i neste fase
av bedriften, når samarbeidslandet blir like flinke til å jobbe med ungdomsbedrifter som
Norge. Her har bedriften vært en viktig brikke i å lære andre om EwB. Bedriften har et åpent
forhold til kultur. Green Light UB har fått flere store sponsorer. Bedrifter som er villige til å
støtte miljøinitiativ på internasjonalt nivå." Green Light UB ble sponset av Eidsiva, Energiråd
Innlandet, Norges Naturvernforbund og Hamar kommune.

Som en understreking av kontaktlærers betydning i ungdomsbedriften forteller juryen oss
at Torkild Almås ved Hamar katedralskole er kontaktlærer både for Gran Turismo og Green
Light. Vi gratulerer!

NM for ungdomsbedrifter 2011

Også i NM i 2011 ble det delt ut priser i klassen Enterprise without Borders. Det var Green Earth UB fra Hamar katedralskole som stakk av med den gjeveste prisen. De har tatt utgangspunkt i det produktet fjorårets tredjeprisvinner, Green Light UB, utviklet, og vil videreutvikle deres idé om en klimaskole. Green Earth UBs forretningsidé er å undervise, opplyse og påvirke barn og ungdom til å handle mer klimavennlig. Dette vil de gjøre gjennom klimaskolen, der de har produsert en klimabok. Dette er en bok som beskriver miljøutfordringene skoleelever i alderen 10–16 år møter i hverdagen. I sin satsing vil de primært rette seg mot Estland og Slovakia.

Karoline Haakonsen og Alexandra MullKaroline Haakonsen og Alexandra Mull

Her ser du Karoline J. Haakonsen (t.v.) og Alexandra Mull fra Tunajali UB fra Arendal videregående skole som vant fylkeskonkurransen som beste ungdomsbedrift fra Agder, men i NM fikk de ingen priser. Bedriften selger håndlagde smykker fra Tanzania. 50 prosent av overskuddet går tilbake til skolen de samarbeider med i Tanzania.