Fagstoff

Økonomi og regnskap

Publisert: 08.03.2011, Oppdatert: 08.11.2013

Når man starter en ungdomsbedrift vil målet være å tjene litt penger og ikke tape dem. Bedriftens økonomi sier seg selv er veldig viktig.

I UB løypen til Ungt Entreprenørskap (lenkesamlingen) står det blant annet at: «Økonomien i en ungdomsbedrift handler hovedsakelig om kalkulasjon, budsjettering og regnskap. I oppstarten er det viktig å skaffe penger til ungdomsbedriften. Å sette opp et budsjett, kalkulere inntekter / utgifter er også en viktig oppgave i starten. Underveis i driften må dere føre regnskap og til slutt gjengi et korrekt regnskap over bedriftens virksomhet gjennom skoleåret».

Styringen av en bedrifts økonomi baserer seg på to grunnleggende forutsetninger: for det første at det finnes en realistisk plan for virksomheten som nedfelles i et budsjett. I denne første fasen inngår også produktkalkylen som viser dekningsbidrag per solgte enhet. I startfasen må en også beregne kapitalbehovet for virksomheten. Det er hvor mye penger som må til før virksomheten går i balanse, det vil si at inntektene er lik eller større enn de løpende utgiftene. I tillegg til å lage et årsbudsjett som viser hvordan det økonomiske resultatet forutsettes å bli hele året sett under ett, er det fornuftig også å sette opp et likviditetsbudsjett som viser pengestrømmen brukket ned på hver måned. Dersom alle kostnadene kommer i årets første elleve måneder og alle inntektene i den tolvte og siste måneden, blir kapitalbehovet stort.

Den andre grunnleggende forutsetningen er at selve regnskapsarbeidet utføres på en ryddig og korrekt måte. Juryen for utdeling av prisene for beste regnskap formulerte et år kriteriene for tildelingen slik: "Bilagshåndtering, oversiktlighet i regnskapsmaterialet, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap." Juryen hadde altså først og fremst lagt vekt på selve regnskapsarbeidet og i mindre grad sett på budsjettfasen av økonomiprosessen.

 

På nettet kan man finne mange eksempler på hvordan føre et regnskap. I lenkesamlingen kan man lese mer om regnskap i Skatteetatens hefte "Økonomi og regnskap».

 

 

Relatert innhold

Generelt