Fagstoff

Markedsføring og salg

Publisert: 13.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Uten et salgbart produkt eller en tjeneste det er etterspørsel etter er det vanskelig å drive markedsføring og salg. I det foregående har vi sett hvordan ulike ungdomsbedrifter har utviklet sine produkter og tjenester. Her skal vi se nærmere på hvordan en med en god forretningsidé kan gjøre de riktige konkrete grepene med hensyn til praktisk markedsføring og salg.

I NM er det separate konkurranser for beste logo, beste brosjyre, beste utstilling, beste nettside, beste reklamefilm og beste selger.

Logo

En logotype er et viktig og grunnleggende element i den praktiske markedsføringen. Når det gjelder firmaet, skal den uttrykke forretningsidéen. Når det gjelder det enkelte produkt, skal den formidle gjenkjenning og invitere til kjøp.Nedenfor kan du se bilder og lese om noen logoer som kom høyt opp på NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm i 2010.

Multibox UB

Multibox UBMultibox UB fra Drammen vgs sin logoMultibox UB fra Drammen vgs i Buskerud var vinneren av beste logo. Om denne logoen skrev juryen: "Vinnerlogoen gir merverdi til produktet gjennom sin særdeles sterke og overbevisende form. Den er besnærende i farger, den står sterkt i svart, og den oppleves faktisk som lik selv om den opptrer forskjellig. Den er elegant idémessig: Formen er en boks som man kan putte innhold inn i, akkurat som produktet."

ThinkZebra UB

ThinkZebra UBThinkZebra UB fra Gausdal vgs sin logoPå andreplass i logokonkurransen kom ThinkZebra UB fra Gausdal vgs i Oppland. "Denne ungdomsbedriften har lykkes med å skape interesse med sitt blikkfang av en logo – den står ut som annerledes og selvsikker. Sterk visuell identitet passer jo ekstra godt til en kommunikasjonsbedrift – som, når de hører lyden av hovslag ikke tenker hest, men zebra!"

 

Brosjyre

En brosjyre blir laget for å presentere produktet med informasjon og bilder. Format, komposisjon og layout vil ha mye å si for sluttproduktet.

Cover!t UB

Cover It UBCover!t UB fra Kristiansund vgs sin logoEn jury begrunnet Cover!t UB fra Kristiansund vgs sitt vinnerprodukt på denne måten: "Brosjyren viser fram et produkt som kan ha potensial som tillegg til produkter som er i sterk vekst. Den formidler på en utmerket måte hva det dreier seg om og viser fint fram produktene." Deres produkt er en oppbevaringsløsning for mobiltelefoner i ulike farger til kr. 149,-.

 

Utstilling

Under Fylkesmessene og NM må hver ungdomsbedrift ha sin utstilling. De får tildelt et begrenset område, hvor ungdomsbedriftene skal presentere sitt produkt eller teneste på best mulig måte. Utstillingen er noe juryen vil se, men også besøkende og de andre ungdomsbedriftene.

iFeed UB

Vinneren i klassen for beste utstilling på Lillestrøm i 2010, ble iFeed UB fra Elverum vgs i Hedmark. Navnet på ungdomsbedriften forklarer det meste av formålet: Initiative For Economic and Environmental Development. Juryen vurderte iFeeds stand slik: "Utformingen av standen gir et helhetlig inntrykk av produkt og bedriftsidé. Valg av standens materialer gjenspeiler også den miljøbevisstheten og det samfunnsansvaret som bedriften har. Visuelt skiller den seg ut. Bedriften virker meget engasjert, med meget god produktkunnskap, og de viste et klart tegn på godt samarbeid."

Vi lar noen av de ansatte i iFeed UB presentere bedriften, og samtidig får vi et visst inntrykk av hvordan den utstillingen de fikk førsteprisen for tok seg ut.

iFeed Ub fra Eleverum vgs 

Webside

Skal ungdomsbedriftene lage seg en webside, er det mye som må tenkes gjennom. Den bør gi god oversikt over innholdet som blir presentert, og det bør være enkelt å navigere seg frem gjennom siden. Man bør tenke nøye gjennom valg av farger, bilder, layout og lignende.

Jiffy UB

Jiffy UB fra Randaberg vgs i Rogaland vann i 2010 med sin hjemmeside. Dette var juryens vurdering: "Nettstedet som møter oss er friskt og innbydende og gjør at vi har lyst til å bruke bedriften. Den gir raskt en oversikt over hva bedriften kan levere av tjenester. Bra med søkefunksjonen mot Google, men synd den ikke fungerer optimalt i Internet Explorer. Vi lar oss imponere over tilrettelegging for iPhone! En enkel og gjennomført layout fører til et intuitivt nettsted som er lett å navigere i."

Reklamefilm

På NM i 2010 på Lillestrøm var det også en konkurranse som skulle kåre den beste reklamefilmen blant ungdomsbedriftene. Denne kan på en kreativ og innbydende måte presentere og selge produktet. Denne ble vunnet av REClame UB fra Akademiet vgs i Bergen. Dette var juryens begrunnelse: "Juryen ble imponert over kvaliteten på produksjonen og filmens evne til å kommunisere et ganske så kjedelig budskap på en annerledes måte. Det brukes kanskje i overkant mange forskjellige grep, men skrekkfilmpreget sammen med høy teknisk kvalitet gjør dette til årets vinner."

Beste selger

Uansett hvor flott logo vi lager, eller hvor knallgod brosjyra er, eller hvor informativt nettsted eller kul reklamefilm, så er det måten den enkelte representanten for ungdomsbedriften formidler forretningsidéen og fordelene ved det produktet eller den tjenesten bedriften tilbyr til potensielle kunder som er avgjørende for et vellykket resultat.