Fagstoff

Forretningsplan

Publisert: 08.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Globand UBEn forretningsplan skal ha en framside med bestemt informasjon. Disposisjonen til denne finner du i UB løypen. Her er en framside laget av Globand UB fra Drammen vgs.Forretningsplanen er et viktig dokument som det lønner seg å legge mye arbeid i før en går i gang med produksjon og markedsføring. Planen skal beskrive forretningsidéen for ungdomsbedriften, hvordan markedet for produktet eller tjenenesten ser ut og i  størst mulig grad hvordan det produktet eller den tjenesten dere vil starte opp med skal være.

Det sies gjerne at selve prosessen med å skrive planen ofte kan være viktigere enn det  ferdige resultatet. Mange ungdomsbedrifter har under arbeidet med forretningsplanen skrinlagt den opprinnelige idéen og funnet en ny forretningsidé som de har større tro på.

Dere kan finne flere utkast til disposisjoner for en forretningsplan på nettet. Dokumentet er så viktig at det i NM for ungdomsbedrifter er en egen premiering av beste forretningsplan. I menyen (se link) kan du følge UB løypen til Ungt Entreprenørskap (ue.no). I den kan du finne forslag til disposisjon av forretningsplanen, og noen eksempler på forretningsplaner som er laget av tidligere ungdomsbedrifter. I tillegg er der mye annet viktig stoff som man har bruk for når man skal etablere en ungdomsbedrift.

Visjon

En gjennomarbeidet forretningsplan skal ha både visjon og forretningsidé for bedriften. Ofte er det lett å blande sammen disse begrepene. Visjonen er til for liksom å hvelve en litt høyere himmel over virksomheten. Det kan være motiverende for medarbeiderne når de daglige problemene tårner seg opp. Visjonen skal peke framover og være styrende for målsettings- og strategiformuleringer. Og det er en fordel at den er kortfattet, slik at alle ansatte kan "ha den på tunga".

Et eksempel på en god visjon: Globand UB fra Drammen vgs sier følgende: "Vi knytter bånd for en bedre fremtid." Og de selger armbånd produsert av en ungdomsbedrift i Kampala med fokus på rettferdig handel, samt at overskuddet går til et treplantingsprosjekt i Uganda.

Forretningsidé

Forretningsidéen for bedriften skal på en kortfattet og inspirerende måte fortelle hva som skal produseres eller hvilke tjenester som skal ytes. Det er et vanlig problem at mange av ungdomsbedriftene tar med alt for mye når forretningsidéen skal formuleres.

Et eksempel på en god forretningsidé: Headband Future UB fra Sortland vgs sier følgende: "Headband Future UB produserer og leverer hodebånd med innebygd teknologi til dem som er i aktivitet i kaldere miljøer." Og produktet er et pannebånd med innebygde høyttalere som trådløst kan streame musikk fra en mp3-spiller eller mobiltelefon ved hjelp av bluetooth-teknologi.

Headband UBHeadband Future UB fra Sortland vgs har her laget en plakat og presentert sin forretningsidé.  

Relatert innhold

Aktuelt stoff for