Veiledning

Rapportmal

Publisert: 19.10.2015, Oppdatert: 15.05.2018

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, hvilke konklusjoner som er trukket – på hvilket grunnlag. Det skal være mulig å gjenskape forsøket ut fra beskrivelsen.