Fagstoff

Fra hypotesedanning til teori

Publisert: 23.03.2017, Oppdatert: 18.03.2019
I denne interaktiviteten presenteres noen begivenheter fra vitenskapens historie fra 1650-tallet til 1962. Mange av hypotesene ble anerkjent som teorier og gjelder fortsatt. Du kommer til å møte flere av dem når du jobber med naturfag.