Oppgave: Simulering

Effekt av solceller – oppgaver

Publisert: 03.07.2018, Oppdatert: 29.08.2018

I denne simuleringen kan du teste ut hvordan areal, virkningsgrad og solvinkel virker inn på effekten som solcellepanelet kan levere. I panelet kan du slå av og på apparater og lese av hvordan forbruk og produksjon påvirkes av dine valg. Løs deretter oppgavene.