NDLA

Velkommen til NDLA kommunikasjon og kultur 1!

NDLA kommunikasjon og kultur 1! Her finner du et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for faget. ...

Prøve i interkulturell kommunikasjon, KK1

Prøve til temaet interkulturell kommunikasjon. Prøven består av korte spørsmål, en langsvarsoppgave...

Les mer

Kulturforskjeller i Norge

Prosjektoppgave om kulturforskjeller i Norge. Gruppene kan velge mellom sju oppgaver. Arbeidet skal...

Les mer

Eksamen Kommunikasjon og kultur 1

Du kan bli trukket ut til eksamen i kommunikasjon og kultur 1. Den er muntlig og lokalgitt. Her...

Les mer

Oppgaver til fordypning og muntlig eksamen for kommunikasjon og kultur 1

For å forberede seg til muntlig eksamen trenger elevene erfaring med å lage egne problemstillinger...

Les mer

....
....
....
Kontakt oss