Fagstoff

Hvem skal samarbeide og om hva?

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 21.06.2018

Lagarbeid. Illustrasjon.

Her er en oversikt med eksempler på hva som kan være naturlig at det samarbeides om. Dette er ikke en komplett liste over områder det er naturlig å samarbeide om, så du finner nok flere dersom du tenker deg om.

I arbeid i oppvekstsektoren

I det pedagogiske arbeidet kan man samarbeide om

 • å utarbeide konkrete mål og finne fram til hva som skal gjøres (innhold) for å nå målene
 • å observere enkeltindivid og grupper av barn og unge
 • å finne fram til metoder som gjør at man når målene
 • å vurdere
 • å planlegge den daglige driften av barnehage, skole og SFO

Barna og de unge er med og samarbeider

 • i her-og-nå-situasjoner
 • om planlegging, gjennomføringen og evaluering av aktiviteter
 • i daglige rutiner som å kle av og på seg, måltid, stell osv.
 • ved innredning av rom eller ommøblering
 • i forbindelse med enkelt renhold og det å holde orden
 • i forbindelse med innkjøp og så videre
 • ved valg av arbeidsformer
 • om å utarbeide grupperegler

Med foreldrene kan man samarbeide

 • om hva tilbudet skal inneholde
 • for å få en felles forståelse av formålet med virksomheten
 • for å inkludere alle
 • om påkledning, hygiene og kosthold
 • om turer
 • om planer

Medarbeidere kan samarbeide om

 • arbeidstid og oppgaver
 • fordeling av ansvar
 • arbeidsplaner
 • arbeidsfordeling
 • videreutdanning
 • planlegging, gjennomføring og evaluering

Eiere av virksomheten kan samarbeide om

 • arbeidstid
 • arbeidsdeling
 • utforming av lokaler og uteområder
 • bruksområder
 • økonomi
 • vedlikehold

Utfordringer til deg

 1. Klarer du å finne flere personer som du som barne- og ungdomsarbeider må kunne samarbeide med?
 2. Kjenner du flere områder det er viktig å samarbeide om?
 3. Intervju en ansatt i barnehage eller skole om samarbeid.

Relatert innhold