Fagstoff

Hvem skal samarbeide, og hva skal de samarbeide om?

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Renhold

Her har jeg laget en oversikt med eksempler på hva jeg synes er naturlig å ta med når vi skal svare på spørsmålet over. Dette er ikke en komplett liste over områder det er naturlig å samarbeide om, så du finner nok flere dersom du tenker deg om.

Mennesker samarbeider. Foto.Samarbeid  

 

bildet viser voksne og barnForeldresamarbeid 

 

Fire skikkelser samarbeider om et byggverk. Illustrasjon.Lagarbeid 

 

I det pedagogiske arbeidet kan man samarbeide om

 • å utarbeide konkrete mål og finne fram til hva som skal gjøres (innhold) for å nå målene
 • å observere enkeltindivid og grupper av barn og unge
 • å finne fram til metoder som gjør at man når målene
 • å vurdere
 • å planlegge den daglige driften av barnehage, skole og SFO

 

Barna og de unge er med og samarbeider

 • i her-og-nå-situasjoner
 • om planlegging, gjennomføringen og evaluering av aktiviteter
 • i daglige rutiner som å kle av og på seg, måltid, stell osv.
 • ved innredning av rom eller ommøblering
 • i forbindelse med enkelt renhold og det å holde orden
 • i forbindelse med innkjøp og så videre
 • ved valg av arbeidsformer
 • om å utarbeide grupperegler

 

Med foreldrene kan man samarbeide

 • om hva tilbudet skal inneholde
 • for å få en felles forståelse av formålet med virksomheten
 • for å inkludere alle
 • om påkledning, hygiene og kosthold
 • om turer
 • om planer

 

Medarbeidere kan samarbeide om

 • arbeidstid og oppgaver
 • fordeling av ansvar
 • arbeidsplaner
 • arbeidsfordeling
 • videreutdanning
 • planlegging, gjennomføring og evaluering

 

Eiere av virksomheten kan samarbeide om

 • arbeidstid
 • arbeidsdeling
 • utforming av lokaler og uteområder
 • bruksområder
 • økonomi
 • vedlikehold

 

Hvordan foregår samarbeid?

Måten man samarbeider på, kan variere en del fra virksomhet til virksomhet. Nedenfor finner du noen eksempler i et skjema. Jeg vil anbefale deg å lete på Internett etter nettsider fra ulike typer arbeidsplasser (bruk en søkemotor som for eksempel Kvasir). Det kan være at du må lete litt på de forskjellige nettstedene for å finne hvor de omtaler samarbeidet.

Under ser du eksempler på samarbeidsarenaer. Det finnes mange flere.

 

BARNEHAGE SKOLE SFO UNGDOMSKLUBB
Avdelingsmøter Klassemøter Basemøter Gruppe-/aktivitetsmøter
Personalmøter Personalmøter Personalmøter Personalmøter

Planleggingsdager

Planleggingsdager

Planleggingsdager

Planleggingsdager

Fagforeningsmøter og drøftinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver

Fagforeningsmøter og drøftinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver

Fagforeningsmøter og drøftinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver

Fagforeningsmøter og drøftinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver
© no-el.no

 

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold