Fagstoff

Å arbeide ergonomisk i barnehagen

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 02.10.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Å arbeide ergonomisk

I barnehagen kan det bli mange løft i løpet av en arbeidsdag. Dersom du ikke er bevisst på hvordan du skal løfte, kan du over tid utvikle muskel- og skjelettplager.

Som arbeidstaker har du sammen med arbeidsgiveren din et ansvar for at du får bruke kroppen din så ergonomisk riktig som mulig. Det er også viktig å lære barna hvordan de bruker kroppen på riktig måte, helt fra de er små.

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

Røntgen av menneske som løfter eske. Foto.Ergonomi 

Feilbelastninger og stadig gjentatte bevegelser bør reduseres. Tunge og ensformig belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Jente som løfter en eske. Foto.Løfteteknikk 

Vi mennesker er ulike og tåler ulik grad av belastning både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at arbeidsmiljøet er lagt til rette for den enkelte – så langt det er mulig.

Løft

Det er viktig å vurdere om løftet er nødvendig eller ikke. Når du jobber med barn, kan man unngå mange løft om man er bevisst på og tenker over hva barna kan klare uten å bli løftet.

Hovedregelen når vi løfter, er at vi skal bøye knærne og ha ryggen rett. I lenkesamlinga finner du filmer og fagstoffsider om hvordan man skal gjøre et løft.

Hjelpemidler

Det finnes en rekke hjelpemidler som kan gjøre det lettere å arbeide ergonomisk, blant annet

 • stellebord som man kan heve og senke
 • arbeidsbord som man kan regulere
 • ergonomisk utformede stoler
 • påkledningsbenk eller påkledningsstol

I Modum kommune i Buskerud var ergonomi et satsningsområde i alle de kommunale barnehagene i 2009. Dette har resultert i en enklere og mer ergonomisk riktig arbeidsdag for de ansatte i barnehagene. Barna deltar mer ved at de selv selv krabber opp på stellebordet i stedet for å bli løftet. De barna som er store nok, står på krakken mens de får ny bleie.

 

I barnehagene i Modum ble det gjort noen små endringer som førte til at arbeidet ble mer ergonomisk riktig. De

 • flyttet noen skap og skapdører på stellerommet
 • laget benker, slik at barna rakk opp til vasken
 • kjøpte inn krakker som barna kunne stå på
 • erstattet barnesengene med madrasser for at de ansatte skulle slippe å bøye seg ned i sengene for å hente opp barna
 • kjøpte inn trillebord til å frakte tunge ting på, og vogn til å trille tunge sekker med bleier

  Kilde: 1


 

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold