Oppgave

Retorisk blikk på en reklameannonse

Publisert: 16.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave

Analysér annonsen fra Lerum

Klikk på annonsen for å få sett den i fullformat.

 

Du får først opp et lite bilde med et forstørrelsesglass plassert nederst til høyre.

 

Klikk på forstørrelsesglasset for å få fullskjermvisning.

 

Reklameannonse for Lerum eplemost. Illustrasjon.Reklameannonse for Lerum eplemost  

Oversikt over teksten

Den retoriske situasjonen: Hvem sier hva til hvem, hvor, når, hvordan og hvorfor?

 

 • Hvilken sjanger er dette?
 • Hvor finner vi til vanlig denne typen tekst?
 • Hva er formålet med teksten?
 • Hva er produktet som skal selges?
 • Hvilken egenskap ved produktet er det annonsen fokuserer på?
  (Kjøp Lerum eplejus fordi ...)
 • Hva er målgruppa for teksten?
 • Finn informasjon om sender på Internett (lerum.no). Hva produserer bedriften? Hvor holder den til?

 

 

Nærlesing

Beskriv de enkelte delene annonsen er satt sammen av.

 

Hovedbildet

 • Hva er blikkfanget?
 • Hva er plassert i forgrunnen?
 • Beskriv bakgrunnen. Hva viser den?

 

Tittel (overskrift)

 • Hva kan sies å være overskriften i annonsen?
 • Hva slags informasjon gir den?
 • Hva slags tone skapes gjennom ord og skrifttyper?

 

Brødtekst

 • Hvor er den plassert?
 • Hvilken målform er brukt?
 • Hva slags faktainformasjon gir brødteksten?
 • Hva slags løfter gir den? (Ta også med teksten som står nederst på selve juspakningen.)

 

Logo og slagord

 • Hvor ofte vises Lerum-logoen?
 • Hva er slagordet til Lerum?
 • Hva slags inntrykk av sender gir slagordet?

Fargebruk

 • Hvilken farge er den mest iøynefallende i annonsen?

 • Hvilken informasjon er det som framheves ved hjelp av denne fargen?

 • Hvilke farger er det mest av i annonsen? Er det kjølige eller varme farger?

 

 

Argumentasjonen i annonsen

Undersøk hvordan bilder, tekst og grafiske virkemidler brukes til få sender til å framstå som troverdig, til å gi saksinformasjon og til å appellere til følelsene hos leseren.

 

Etos: senders troverdighet

 • Hvordan prøver sender å framstå i annonsen?
 • Hvordan bidrar tekst, bilder og grafiske virkemidler til å skape dette inntrykket av sender?

 

Logos: direkte argumentasjon

 • Hvor mange etterprøvbare fakta finner vi i annonsen?
 • Hva er påstander som ikke kan etterprøves?
 • Hva kan få oss til å godta påstandene likevel?

 

Patos: appell til følelsene

 • Hvorfor blir varen plassert sammen med friske epler?
 • Hva er det landskapet som vises i bakgrunnen, skal fortelle om varen?
 • Hvorfor gjentas motivet vi ser på hovedbildet, også på juskartongen?
 • Hvordan bidrar fargevalget i annonsen til å understreke salgsbudskapet?
 • Hvilke språklige virkemidler bruker sender for å skape et positivt inntrykk av varen?

Oppsummering

 

 • Hvilken type argumentasjon finner du minst av?
 • Hvilken type argumentasjon dominerer?
 • Er argumentasjonen i annonsen gjennomarbeidet slik at både tekst og bilder formidler et entydig og virkningsfullt reklamebudskap? Med andre ord: Er dette en vellykket tekst, retorisk sett?