Fagstoff

Romantikken

Publisert: 20.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Maleri av J.C. Dahl, "Skipbrudd ved den norske kyst".J.C.Dahl var den første nordmann med som utdannet seg spesielt til billedkunstner. Hans «Skipbrudd ved den norske kyst» fra 1829 hører til den romantiske malertradisjon. 

Romantikken som periode i stilhistorien faller i tid sammen med empireperioden og biedermeierperioden, men mens empireperioden og biedermeierperioden først og fremst dreide seg om en innredningsdesign, utgjør romantikken en bred retning innenfor filosofi, litteratur og kunst som oppstod på slutten av 1700-tallet. Perioden representerer en reaksjon på 1700-tallets forstandsdyrking og søker å knytte forbindelsen tilbake til middelalderens folkelige kulturliv. Retningen ble en kraftig virkende faktor i de nasjonale bevegelsene som oppstod i Europa på denne tida, og som førte til risorgimento, Italias samling i 1871 og Tysklands samling samme år.

Bildende kunst og arkitektur

Her det Britiske Parlamentet, inspirert av nygotikken, sett fra baksiden/elvesiden, der hvor House of Lords holder til.Det Britiske Parlamentet, inspirert av nygotikken, sett fra baksiden/elvesiden, der hvor House of Lords holder til.Romantikken i bildende kunst og arkitektur avløste nyklassisismen rundt år 1800 og varte til ca. 1850, da realismens epoke begynte. I arkitekturen grep man tilbake til middelalderens formspråk, med nygotikken som romantikkens fremste bidrag, for eksempel representert ved Parlamentet i London. I Norge tegnet Christian H. Grosch snart i senklassisk stil (Universitetet i Oslo sentrum), snart i middelalderinspirert stil (basarhallene ved domkirken i Oslo). Innen malerkunsten oppstod det en nær forbindelse mellom Norden og Tyskland når det gjaldt det romantiske landskapsmaleriet. Mange skandinaviske kunstnere fikk sin utdanning i Düsseldorf, blant dem J. C. Dahl og Thomas Fearnley.

Møbelproduksjon

En rekke nye møbeltyper ble utformet på 1600- og 1700-tallet, men ble først vanlige på 1800-tallet. Det gjelder lenestolen, skrivebordet, blomsterbordet og sybordet. Spesielle møbler for barn er som enkeltstående eksempler gammelt, men det var først ut på 1800-tallet at det ble mer alminnelig. Kombinasjonsmøbler (skapseng, bordseng, bordstol, kistebord) er et gammelt fenomen i Norge. Det er uvisst når de oppstod, men vi har bevart mange fra 1700- og 1800-tallet. På 1900-tallet har flere typer fått en renessanse. Fra renessansen og fram til siste halvdel av 1800-tallet var det vanlig at møbelsnekkerne både utformet og utførte sine møbler. Forbildene ble hentet i de rådende motestilene i de store byene i Europa. Fra midten av 1800-tallet var det arkitektene som ble de viktigste formgivere for møbler.Fra midten av 1800-tallet var det arkitektene som ble de viktigste formgivere for møbler, samtidig med at håndverket ble industrialisert i stadig sterkere grad

Motstridende krefter

Romantikken er full av paradokser og nesten umulig å avgrense. Epoken kan karakteriseres som en eksplosjon av motstridende krefter, et slags laboratorium for å finne et nytt fotfeste i et nytt verdensbilde. Tidlig-romantikerne opplevde den moderne frigjøring på slutten av 1700-tallet som fulgte i kjølvannet av naturvitenskapenes framvekst og opplysningsfilosofiens utfordringer. Likevel så ikke romantikerne på naturen som utelukkende objekt – som død materie som menneskene kunne avsløre for så å beherske. De forestilte seg snarere noe radikalt utopisk i form av en syntese eller ny helhet frambrakt ved poetisk skapende åndsvirksomhet. Alt gammelt måtte vekk uten sentimentalitet. Den romantiske naturfilosofi måtte erstattes av en naturvitenskapelig tenkemåte som passet for moderne mennesker.

Blomsterbutikker

Det er neppe tilfeldig at de første blomsterbutikkene dukker opp ved overgangen til Stillbilde fra filmen My fair lady. Hvor Audrey Hepburn spiller blomsterpiken Eliza Doolittle.Stillbilde fra filmen My fair lady. Hvor Audrey Hepburn spiller blomsterpiken Eliza Doolit1800-tallet. Tradisjonelt hadde det vært kvinnenes oppgave å stelle med blomster. Å ha friske blomster på toalettbordet ble regnet som en feminin dyd. Eliza Doolittle i musikalen ”My Fair Lady” kan stå som prototypen på blomsterpiken; vakker, men likevel på bunnen av rangstigen i samfunnet med et vulgært språk i tillegg. Det var også i første halvdel av 1800-tallet at det ble vanlig at bruden skulle ha en brudebukett når hun giftet seg. Brudebuketten var rundt 1850 liten og tett med en mansjett av tyll rundt. Etter hvert som flere flyttet til byene, flyttet man litt av naturen inn i de små stuene. Det kunne være både i form av potteplanter og avskårne blomster. Den første blomsterbutikken i Norge åpnet i 1863.

"Den industrielle revolusjon"

Parallelt med romantikken skjedde det en grunnleggende omlegging av produksjonsmåtene i samfunnet som vi kaller den industrielle revolusjon. I 1801 oppfant Joseph Marie Jacquard i Robert Fulton startet den første regulære dampbåtfart på Hudson-elva med ”Clermont” i 1807.Robert Fulton startet den første regulære dampbåtfart på Hudson-elva med ”Clermont” i 1807. Frankrike en metode for framstilling av silkestoffer som kunne kontrolleres av hullkort. Engelskmannen Henry Maudalay utviklet dreiebenker på maskinverkstedet sitt. Det var også i England det første jernbanelokomotiv ble bygget omkring 1805 av Richard Trevithic. Robert Fulton startet den første regulære dampbåtfart på Hudson-elva med ”Clermont” i 1807. Den enkeltrådete telegraf ble oppfunnet i 1816. Og fotografering oppstod samme år som en konsekvens av eksperimentene til franskmannen Nicéphore Niepce. André Ampere grunnla den elektrodynamiske vitenskap i 1822. Den første offentlige dampjernbane ble åpnet i England i 1825. Elektromagnetisk induksjon ble oppdaget av Michael Faraday i 1831, noe som førte til den elektriske generator. Coltpistolen, det første repeterskytevåpen, ble patentert i 1836. Rotasjonspressen ble oppfunnet i 1847 av amerikaneren Richard Hoe. Og forsterket betong ble oppfunnet i 1849 av franskmannen Joseph Monier. Fabrikkproduserte varer ble billigere, og vi fikk et handelssamfunn.

I Norge bød det seg nye oppgaver for håndverksfagene etter at Norge ble en selvstendig stat under den svenske kongen fra 1814. Den store fattigdommen i landet begrenset imidlertid mulighetene. Den estetiske skolering ble styrket ved opprettelsen av Den kongelige Tegneskole i 1818, men den håndverksmessige delen av fagene ble svekket ved opphevelsen av laugsprivilegiene i 1839. I gullsmedfaget ble det etablert ny virksomhet ved at større firmaer presset ornamenter som halvfabrikata for salg.

Romantikkens kvinnemote

I 1830-årene ble det moderne med svært vide skjørter, og kvinnene kunne bruke opptil elleve underskjørt. Kjolene kunne ha flere kapper, og det var kanskje ikke så merkelig at symaskinen kom i bruk omkring 1850. I 1864 ble det oppfunnet og patentert en krinoline av stål til erstatning for alle underskjørtene. Stativet holdt skjørtet ut fra kroppen som ei klokke, og omkretsen av et skjørt kunne være opptil ti meter. Krinolinen fremmet også bruken av possementer, kniplinger, broderier og storblomstrete stoffmønstre ettersom dekoren ikke forsvant i dype folder. På midten av 1800-tallet ble det også vanlig for småjenter å ha løse buksebein som hang nedenfor et langt skjørt. Disse ble kalt mamelukker. Vår største forfatter på denne tida, Henrik Wergeland, agiterte for bruk av hjemmevevet vadmel i stedet for importerte stoffer til klær.

Klesstiler fra romantikkenKlesstiler fra romantikken
Vi har tidligere omtalt boktrykkerkunsten som en viktig teknologisk nyvinning under renessansen. Med denne fulgte et økt behov for å binde inn de trykte bøkene. Samtidig kom teknikken med å prege gull inn i skinnet. På 1700-tallet var de såkalte speilbind svært utbredt. På denne tida begynner også de enklere halvbindene å dominere. I 1770- og 80-åra trengte nyklassisismen inn i de europeiske bokbind til de ble avløst av romantikken, som i sin tur måtte vike for nygotikk og andre stilimitasjoner fra tida før forrige århundreskifte.