Fagstoff

Standpunkt, argument og premiss

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 09.07.2013

Bilde av en mus som får en injeksjonEi hårløs mus venter på injeksjoner ved et laboratorium der den brukes til testing av medisiner.    

 

 En kvinnehånd holder en tent sigarett. Norske kvinner røyker nå like mye som norske menn. Ny forskning viser også at kvinner tar større skade av røyking enn menn, og at røykende kvinner er mer og tidligere utsatt for lungekreft og hjerteinfarkt. (Kilde: NTB)

Standpunkt

Den som argumenterer, har et standpunkt, altså ei mening om ei sak. I eksempelteksten vår kommer forfatterens standpunkt klart fram i overskrifta: "Forby dyreforsøk!".

Argument

Forfatteren ønsker å overbevise leserne om at dette standpunktet er riktig. Da trenger han argument (begrunnelser) for å forsvare standpunktet sitt:

Vi må forby dyreforsøk (standpunkt)

  • fordi dyr blir plaget og får en uverdig behandling (argument)
  • fordi slike forsøk bare gir svært usikre resultater (argument)

 

Premiss

En argumentasjon inneholder alltid noen premisser. En premiss er et faktum eller en påstand som forfatteren går ut fra at det er enighet om, og som derfor ikke trenger noen nærmere begrunnelse. I innlegget "Forby dyreforsøk!" påstår forfatteren blant annet at

  • forsøksdyra er de mest forsvarsløse av alle dyr (premiss)
  • de største helseproblemene for mennesker i dag er såkalte livsstilssykdommer (premiss)

Forfatteren tar det som en selvfølge at leseren er enig med ham og har kunnskaper nok til å vurdere påstandene. Han kommer ikke med statistiske fakta eller utdypninger.

Relatert innhold