Fagstoff

Stilhistorie

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Stilhistorien fra 3000 år før vår tidsregning til 2005.Stilhistorien fra 3000 år før vår tidsregning til 2005.

Her skal vi gi deg en oversikt over ulike stilperioder. Dette er ikke noe du behøver å pugge, men det kan være morsomt å bruke stilhistorien når du ser ulike gjenstander. Etter hvert vil du kunne skjelne ulike stildrag fra hverandre og si at noe er typisk renessanse, mens andre gjenstander er typisk rokokko. Da begynner stilhistorie å bli morsomt!

  • La deg ikke forvirre for mye av at mange av de samme begrepene også brukes i kunsthistorien og musikkhistorien. Her vil vi først og fremst presentere ting som har med design- og håndverksfag å gjøre.
  • Vær oppmerksom på at årstall og navn på periodene bare er veiledende. Ulike fagfolk vil kunne bruke en annen inndeling enn denne. Og særlig for det tjuende århundre finnes det et vell av stilbetegnelser som vi vil komme nærmere inn på i artiklene om disse tidsperiodene.

I utarbeidelsen av denne stilhistorien har vi fått stor hjelp av ansatte ved Kunstindustrimuseet i Oslo, som nå er en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Vi anbefaler alle som har mulighet til det å ta et besøk i museet. Både utstillingen ”Stil 1100 – 1905” i tredje etasje og utstillingen ”Design og kunsthåndverk 1905 – 2005” har inspirert denne framstillingen. Her lar vi like godt museets avdelingsdirektør i 2011, Widar Hallén, ønske oss velkommen til samlingene:

Velkommen til Kunstindustrimuseet v/ Widar Hallén

 
Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold