Oppgave

Plakater med klart budskap

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Oppgave

Undersøk argumentasjonen.

Demonstrantar ber banner og plakatar med titlar som til dømes "Tomme ord reddar ikkje klima".  

I fotografiet ovenfor finner du argumentasjon i konsentrert form. Se nærmere på følgende:

 • Hvilken sak handler demonstrasjonen om?
 • Hvilken organisasjon er det demonstrantene representerer?
 • Hvordan vil du vurdere organisasjonens troverdighet i klimaspørsmål?
 • Hva er standpunktet til demonstrantene?
 • Hvilke saksargument bruker de for å begrunne standpunktet sitt?
 • Slagordet "Tomme ord redder ikke klimaet!" inneholder en premiss (en underforstått påstand), nemlig ei vurdering av politikernes innsats i miljøsaken. Hva er "dommen" over politikerne?
 • Å gjenta et budskap er et vanlig virkemiddel i all argumentasjon. Hvordan har demonstrantene utnyttet dette virkemidlet?
 • Hvilken type argumentasjon er det demonstrantene først og fremst satser på – åpen eller skjult argumentasjon? Grunngi svaret.
Relatert innhold

Faglig