Oppgave: Forsøk

Fotosyntese og celleånding – datalogging

Publisert: 06.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Forsøk i vinduskarmen

I dette forsøket skal du bruke en datalogger og lære om fotosyntese, celleånding, pH og karbondioksid løst i vann.

Bilde av en datalogger med ledninger.MultiLog - en type datalogger.
Fotograf: Kristin Bøhle

 

Tre ledninger koplet til en datalogger.Porter på en datalogger med sensorer koplet til.
Fotograf: Kristin Bøhle

 

Oppstilling av utstyret til forsøket.Datalogger med følere - hele forsøksoppsettet.
Fotograf: Kristin Bøhle

 

Begerglass med plante og pH-føler.Kontrollglass og glass med plante i vinduskarmen.
Fotograf: Kristin Bøhle

 

Nærbilde av blad i vann.Gassbobler på blad.
Fotograf: Kristin Bøhle

 

Tabell og graf fra bearbeiding av loggerresultat.Graf fra fotosynteseforsøk over to døgn: lys og pH-måling med og uten plante.
Opphavsmann: Kristin Bøhle

Målsetting

Hensikten med denne elevøvelsen er å lære om

 • sammenhengen mellom lysmengde og fotosynteseaktivitet
 • sammenhengen mellom pH og oppløst CO2-mengde i vannet
 • muligheter som dataloggerutstyr gir

Bakgrunnsteori

Før du gjør dette forsøket bør du vite at:

 • karbondioksid (CO2) løst i vann gir en svak syre – karbonsyre:
  CO2 + H2O ↔ H2CO3
 • CO2 blir tatt opp og brukt ved fotosyntese
 • CO2 blir skilt ut ved celleånding

 

Utstyr

 • datalogger med følere (sensorer) for lys og for pH (2 stk.)
 • datamaskin med program for å tolke data fra loggeren
 • to store begerglass
 • akvarieplante (forsøket kan fungere med blader fra enkelte potteplanter)
 • Farris eller lignende som sørger for ar det er nok CO2 i vannet
 • vinduskarm med dagslys eller kunstig plantelys

 

Framgangsmåte

 1. Fyll vann i begge begerglassene, og tilsett en liten mengde Farris for å sikre at det er nok CO2 i vannet. 10 ml kan være nok.
 2. Plasser begerglassene i vinduskarmen eller ved en kunstig lyskilde.
 3. Koble en lysføler og to pH-følere til dataloggeren, og gjør de nødvendige innstillingene for at loggeren skal vite hvilken sensor som er koblet til hvilken port.
  1. Hvor ofte skal det måles?
   Hvert tiende minutt kan være passende for denne øvelsen.
  2. Hvor mange målinger skal tas?
   Hvis du har mulighet til å la forsøket stå i ett døgn, blir det 144 målinger, og på to døgn får du 288 målinger. Velg det antallet målinger som ligger nærmest og over det du trenger. Loggingen kan stoppes når som helst, så det gjør ingenting om du skriver inn flere enn du trenger.
  3. Du trenger ikke bruke en triggerfunksjon ved dette forsøket.
 4. Legg lysføleren i vinduskarmen, og skyll av pH-elektrodene før du setter dem i begerglassene.
 5. To pH-målinger synlige.To målinger er synlige i vinduet på denne loggeren.
  Fotograf: Kristin Bøhle
  Hvis pH-elektrodene er riktig kalibrert og har "friske" membraner, skal de nå vise samme pH. Det kan være lurt å sjekke dette før planten legges i det ene begerglasset.
 6. Legg akvarieplanten i det ene begerglasset.
 7. Start loggeren.
 8. Når forsøket avsluttes, må loggeren stoppes.
 9. Koble loggeren til datamaskinen, og last ned målingene.

 

Forsøksrapporten

 • Grafene må bearbeides, tolkes og legges ved.
 • Prosessene som foregår i vannet og i planten under påvirkning av lys og i mørke, må inngå i rapporten.
 • Hvilken nytte hadde du av kontrollglasset uten plante?
 • Fant du ut noe som har relevans for drivhuseffekten?
 • Er det noen feilkilder her, og hvordan kan du eventuelt minimere disse?
Oppgaver

Generelt