Oppgave: Felt

Beskrivelse av lokaliteten

Publisert: 18.11.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Ekskursjon til fjellet-1

Når du drar på ekskursjon, er det viktig å lage en kort, men allikevel nøyaktig beskrivelse av ekskursjonsområdet. Gjennom denne vil du kunne fortelle andre hvordan du opplevde lokaliteten og forholdene der. Du vil også få bruk for notatene når du skal forklare hvordan organismene du fant, er tilpasset miljøet de lever i.

Elever og lærere ser på infotavle med kart.Det er lurt å orientere seg på kartet før og under ekskursjonen i fjellet.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen

 

 

 

GPS står på stein.GPS er et nyttig hjelpemiddel i fjellet. Her er instrumentet i ”kompassmodus”.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen


Bruk kart

Det kan være lurt først å merke av området på et kart og finne ut hvor stort det er. Dette kan godt gjøres før klassen drar på ekskursjon. Et godt hjelpemiddel er digitale kart. Når du kommer fram til ekskursjonsområdet, kan du skrive noen stikkord om hvordan du opplever lokaliteten. Hvordan ser det ut rundt deg? Hvordan er topografien? Hvordan er vegetasjonen? Ser du noen trær? Synes du at en eller flere typer vegetasjon dominerer sterkt? Hvordan er været? Hvordan er temperaturen? Hvor kommer vinden fra? Er det noen steder det finnes ly for vinden? Kan du se is og snø? Kan du orientere deg etter kartet? Kan du finne ut nøyaktig hvor du befinner deg? Kan du finne himmelretningene (N–S–Ø–V)? Hvor høyt er du over havet? Hva er posisjonen din? Ser du noen fjellvann? Hvordan ser disse ut? Kan du se spor etter menneskelig aktivitet? Ta med alt du synes er viktig, men skriv kort. Senere kan du renskrive notatene til ekskursjonsrapporten. Ta noen oversiktsbilder, og lag noen skisser, disse vil passe godt i ekskursjonsrapporten.

 

Til ekskursjonsrapporten:

Ta med alt du fant ut om området, og alle parametre du registrerte i rapporten din. Pass på å få med et kartutsnitt og minst ett oversiktsbilde. Presenter innholdet i rapporten for klassen.

Utstyr

Du trenger:

  • kart over området, så detaljert som mulig
  • utskrift av digitale kart
  • digitalt kamera eller mobiltelefon med kamera
  • GPS (hvis mulig)
  • skriveunderlag
Oppgaver

Generelt