Fagstoff

HMS

Publisert: 11.12.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

HMS står for

 • Helse
 • Miljø
 • Sikkerhet

I Norge står helse, miljø og sikkerhet (HMS) sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Kokker i samtale på kjøkkenet. Foto.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. Det er derfor ikke noe motsetningsforhold mellom (HMS) og god lønnsomhet.

bilde av norges loverNorges lover 

 

bilde fra en slakteriskole i RoskildeSlakteriskole 

 

bilde av hørselvernHørselvern

Rettigheter og plikter

Det er gitt en rekke lover, forskrifter og veiledninger som setter krav om HMS på arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker har både rettigheter og plikter i følge disse forskriftene.
Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring.

De ansatte har plikt til å medvirke. De har blant annet plikt til å melde fra om farlige forhold og handlinger, medvirke til et godt arbeidsmiljø og å bruke pålagt og tilgjengelig verneutstyr. 

Grunnleggende HMS

- Et planmessig HMS-arbeid skal sikre mot tap.
- Arbeidstakeren skal sikres mot sykdom og skade.
- Bedriften skal sikres mot økonomiske tap i form av skade på utstyr, materiell og avbrudd i driften.

For å oppnå gode resultater (og tilfredsstille forskriftene) skal bedriftene:

 • Beskrive HMS målsettingen
 • Lage en enkel risikovurdering
 • Sørge for å registrere nesten-uhell, skader og sykdom slik at gjentakelser kan forebygges
 • Årlig vurdere om HMS-arbeidet er godt nok

En god dialog mellom ledere og ansatte, slik avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv beskriver, er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø uten skader og med lavt sykefravær.

Alle virksomheter krever styring og planlegging. Et styringssystem kan utformes på mange måter. For små virksomheter er det viktig at det ikke lages store og vanskelige systemer for å planlegge og følge opp viktige aktiviteter. Et styringssystem, stort eller lite, består egentlig bare av fire grunnleggende aktiviteter.

 1. Fortell hva du skal gjøre (Alle planlagte tiltak.).
 2. Gjør det du sa du skulle. Sjekk at tiltakene blir utført, krever ansvar og tidsfrist.
 3. Se etter at du har gjort det du sa du skulle gjøre. Kontroller at ting er gjort.
 4. Hvis resultatet ikke ble som ventet – gjør noe med det.

Et godt HMS-arbeid er langsiktig og må styres etter fastsatte mål. Konkrete mål for HMS bør motivere alle i arbeidet med å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass. HMS-målene bør være så konkrete at det er mulig å gjennomføre tiltak for å oppnå målet.

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold