Fagstoff

Hva sier lovverket om omsorg?

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 21.06.2018

Helhetlig omsorg. Foto.  

Omsorg er en grunnleggende del av arbeidet med mennesker, og å kunne vise omsorg er en av de viktigste egenskapene hos barne- og ungdomsarbeideren. Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du vet at lovverket også sier noe om hva omsorg er og bør være.

I arbeidet med barn og unge skal du kunne vise omsorg overfor det enkelte barnet og også overfor kollegaene dine og andre voksne. Som rollemodell skal du oppmuntre barn og unge til å ha omsorg for hverandre, samtidig som både du og barna skal ha omsorg for dere selv. Det er en balansegang mellom det å ha omsorg for seg selv, ta imot omsorg fra andre og å gi omsorg til andre.

Eksempel:

 • Å ha omsorg for seg selv betyr blant annet at du velger og setter grenser ut fra det som kjennes riktig for deg og din egen utvikling.
 • Å ta imot omsorg kan være å la andre mennesker få bry seg om deg.
 • Du gir omsorg når du for eksempel gjør andre mennesker glad.

I Norge har vi lovverk som regulerer både barnehagens og skolens virksomhet. I rammeplanen for  barnehagen er det føringer for hvilke holdninger og verdier som bør ligge til grunn for arbeidet med barn og unge. Både barnehageloven, rammeplanen for barnehagen og den generelle delen av læreplanen har bestemmelser som omhandler omsorg.

Barnekonvensjonen er en liste over alle barns rettigheter, og den ble opprettet av FN i 1989. I Norge ble konvensjonen til lov i 2003, og den gjelder for alle barn under 18 år. Barnekonvensjonen ble opprettet for å ivareta barns behov for omsorg og forplikte foreldre, foresatte og andre voksne til å ta avgjørelser for barn og unge til beste for deres oppvekst og utvikling.

Utfordringer til deg

 1. Kan du gi noen eksempler på hvordan du kan
  – gi omsorg?
  – ta imot omsorg?
  – ha omsorg for deg selv?
 2. Hva kan grunnen være til at lovverket nevner omsorg spesielt?
 3. Lag stikkord som viser hva lovverket sier om omsorg.
 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold