Fagstoff

De magnetiske polene

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

1. juni 1831 er “den magnetiske nordpols fødselsdag”. Det var James Clark Ross på Victory-ekspedisjonen som var først på den magnetiske polen. Polpunktet ble da bestemt til 70° 5' 17'' N og 96° 46' 45'' V. Det tok riktignok tid før det ble klart at det egentlig var den magnetiske sydpol Ross hadde oppdaget. Den magnetiske nordpol ligger i Antarktis.

PolbevegelsePolbevegelse

 

Bevegelsen til den nordlige magnetiske polen siden oppdagelsen i 1831 og fram til 2001. (Geological Suvey of Canada)


Fra ca. 1910 er det gjennomført flere ekspedisjoner til de magnetiske polene, og fra 1948 har magnetpolene vært systematisk overvåket. Vi har nå gode målinger over hvordan feltet varierer med tiden og hvordan magnetpolene flytter seg. For tiden driver polen på den nordlige halvkule mot nordvest med en hastighet nordover på ca. 40 km per år og vestover med ca. 5 km per år. I 1996 lå den ved Kong Christian Island og posisjonen var 79,2° N og 105,7° V. I 2001 var den flyttet seg enda en bit nordover, og lå da på 81,3° N og 110,8° V. Magnetpolen har flyttet seg ca. 1500 km i løpet av de 150 år som er gått siden J. C. Ross fant den i 1831.

Fordypning: Gjøa-ekspedisjonen
Gjøa-ekspedisjon (1903–1906), som var ledet av Roald Amundsen, hadde som et av sine mål å finne igjen den magnetiske pol. De magnetiske instrumentene som ble brukt, et av disse er vist i fiugeren under, hadde en langt større presisjon enn de som ble brukt av Ross på Victory-ekspedisjonen. Det ble utført målinger på Kong Williams Land i Gjøahavn og ved stasjonen i King Point. De hadde kontinuerlige målinger i mer enn 700 dager og gjennomførte dessuten flere slede-ekspedisjoner til området rundt selve polen for å måle magnetfeltet. Basert på observasjoner kan vi lage en tabell (under) som angir koordinatene for den magnetiske pol slik Amundsen lokaliserte den i 1904. Disse observasjonene synes å være av god kvalitet, men det er noe usikkert hvordan lokale magnetiske avvik påvirker resultatet.
Et av de magnetiske instrumentene som ble brukt på Gjøa-ekspedisjonenEt av de magnetiske instrumentene som ble brukt på Gjøa-ekspedisjonenBestemmelse av den magnetiske pol fra Amundsens dataBestemmelse av den magnetiske pol fra Amundsens data