Fagstoff

Jordas permanente magnetfelt

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 23.11.2017
Jorda har et magnetfelt, jordmagnetfeltet, B J Feltet er ikke bare knyttet til jorda, men strekker seg langt utenfor atmosfæren. Magnetfeltet er en del av jordas romdrakt. Det beskytter oss mennesker mot kosmisk stråling, dvs. ladde partikler med høy energi.