Fagforsidene

Publisert: 12.11.2010, Oppdatert: 26.05.2017

Fagenes forsider gir deg enkelt muligheten til å følge faget på Twitter, Facebook, og Google+. I tillegg finner du også en oversikt over de siste kommentarene fra brukere og hvilke noder som er mest likt. Selv om forsiden er et naturlig startsted, er det venstremenyene, temamenyene, læreplanmenyen og ressurskartet, som bringer deg videre og lar deg finne frem i innholdet:

Venstremenyer

Her får du en opplisting av fagets innhold satt opp på en oversiktlig og strukturert måte. Venstremenyene kan ha ulike navn i de ulike fagene, men heter som oftest "Fagstoff" eller "Innhold".

Bilde av ndla sin menyKlikk på bildet for større visning

Temamenyen

Fagene på ndla.no er ulikt bygd opp og enkelte fag bruker tema-fanen til å strukturere innholdet i faget. Temafanen kan også ha ulike navn på tvers av fagene som i eksemplet til venstre hvor det heter "Verksted", men i de fleste fag er denne menyen viet til "Yrkesretting" og menyen heter nettopp dette.

Bilde av ndla sitt temaKlikk på bildet for større visning

Læreplan

Her finner du fagets læreplan med dens inneholdende læreplanmål og kan ut med utgangspunkt i disse finne innhold som dekker det enkelte mål.

Bilde av ndla sin læreplanKlikk på bildet for større visning 

 

 

Ressurskart

I ressurskartet får du et overblikk over hvordan lærestoffet er gruppert i forskjellige innholdstyper og lar deg velge ut fra disse.

Dersom du befinner deg på et fag og åpner ressurskartet, får du kun opp ressursene i dette faget. Gjør du det samme fra forsiden til NDLA, får du opp en total oversikt over hele NDLA.

Bilde av ndla sine ressurserKlikk på bildet for større visning