Fagstoff

Genetisk kode

Publisert: 05.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Det er ingen andre som har de samme genene som deg, med mindre du er en enegget tvilling, trilling osv. Du er en unik nykombinasjon av genene fra forfedrene og formødrene dine.

DNA-fingeravtrykk. Illustrasjon.DNA-fingeravtrykk.  
  DNA RNA
Bygning dobbel tråd enkel tråd
Sukker deoksy-
ribose
ribose
Nitrogen-basene A,T,
C,G
A,U,
C,G
Kan passere kjerne-
mem-
branen?
nei ja

 

RNA sammenliknet med DNA. Illustrasjon. RNA sammenlignet med DNA.   
RNA-polymerase i arbeid. Illustrasjon. RNA-polymerase i arbeid.  
mRNA-struktur. Illustrasjon.m-RNA (budbringer-RNA). Fire nitrogenbaser er festet til sukker-fosfatstrengen.    

 

Fra DNA til RNA.

Du er unik

Alle gener nedarves uforandret, men den store mengden gener (cirka 22 000) som finnes i flere utgaver, gjør at hvert individ får sin unike kombinasjon av arveanlegg.
Til tross for at vi ser store ytre forskjeller, har det vært sagt at 99,9 prosent av alt DNA er helt likt hos alle mennesker. (Nyere forskning har nå vist at forskjellene er noe større.)

De små forskjellene i DNA er allikevel nok til sikker identifisering av en person. DNA-profil eller DNA-fingeravtrykk brukes blant annet i farskapssaker eller kriminalsaker.

Et gen er en oppskrift

Oppskriften på hele organismen er lagret som DNA-koder i hver eneste cellekjerne.
Når det er behov for å lage et protein, må genet som koder for dette proteinet, kopieres. Deretter sendes kopien av oppskriften ut i cytoplasmaet til ribosomene, hvor proteinene kan lages.

Originalen (DNAet) forblir beskyttet inne i kjernen. Den beholdes uforandret og kan kopieres flere ganger. DNAet er både for stort og for sårbart til å transporteres inn og ut av kjernemembranen.

Transkripsjon fra DNA til m-RNA. Illustrasjon. I cellekjernen: transkripsjon fra DNA til mRNA. 

 

mRNA

Kopien av genet er en enkel tråd som kalles messenger-RNA (mRNA kalles på norsk budbringer-RNA). mRNA er nesten lik den ene siden i DNA-molekylet (halv stige). Denne omskrivingen fra DNA til mRNA kalles transkripsjon.

RNA skiller seg fra DNA ved at det er enkelttrådet, inneholder sukkeret ribose i stedet for sukkeret deoksyribose og basen urasil (U) i stedet for tymin (T). Se tabell og bilde i lenkesamlingen.

Transkripsjon

Når et gen skal transkriberes, vil DNAet åpne seg slik at enzymet RNA-polymerase kan gli langs den ene strengen i DNA og koble sammen nukleotider som skal danne det ferdige mRNAet. U vil da feste seg til A og C fester seg til G.
Når RNA-polymerase kommer til enden av genet (oppskriften) som skal kopieres, vil mRNA løsne.

mRNA kan lett passere porene i kjernemembranen på vei ut til ribosomene i cytoplasma. Her bygges proteinene etter hvert som oppskriften tolkes.

mRNA er definert som "den genetiske koden".
Den genetiske koden er universell. Det betyr at den er lik i alle levende organismer. For eksempel er UCU koden for aminosyren serin i alle organismer.

Evolusjon les mer

Siden den genetiske koden finnes i alle levende organismer, kan det tolkes slik at evolusjonen ikke har ført til at noen bedre løsninger har oppstått. Ingen andre systemer har gitt konkurransemessige fordeler slik at det har blitt ført videre. Den genetiske koden har blitt nedarvet gjennom millioner av år og gir oss informasjon om felles opphav og hvor nært de ulike artene er i slekt. skjul