Veiledning

Forslag til årsplan – yrkesfag, NDLA naturfag

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 20.06.2017
Tenåringer jobber på laboratoriet. Foto. Detaljert forslag til årsplan. Dette er en av mange måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk som også kan knyttes til aktuelle læreplanmål under andre hovedområder. Årsplanen er vedlagt som redigerbar tekstfil og pdf.

 

UkeMd.TemaKompetansemål
34 aug.Generelle læreplanmål
Naturfag i praksis:
Utferd/bedriftsbesøk
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturfag i yrkeslivet
 35 aug.Forskerspiren
Åpent forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 36 sep.Bærekraftig utvikling
Begrepet
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 37 sep.Bærekraftig utvikling
Populasjon
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 38 sep.Bærekraftig utvikling
Egne svalg og etikk
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 39 sep.Bærekraftig utvikling
Interessekonflikt
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 40 okt.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
 42 okt. Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 43 okt. Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk



Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 44 okt.Ernæring og helse
Vitaminer, mineraler, sporstoffer
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 45 nov. Ernæring og helse
Vitaminer, mineraler, sporstoffer
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 46 nov.

Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Ernæring og helse
Kjemisk påvisning

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 47 nov.

Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk



Ernæring og helse
Kjemisk påvisning

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 48 nov.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 49 des.Oppsummering næringsstoffene
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 50 des. Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 51 des.Demoforsøk
 51/1 des./jan.Juleferie 
 2 jan.Ernæring og helse Fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk



Ernæring og helse Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppe
 4 jan. Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk



Ernæring og helse Kosmetiske produkter
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 5 jan. Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk



Ernæring og helse
Livsstil og helse
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
 6 feb. Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 7 feb.

Oppsummering fordøyelsen

 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
 8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
 9 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 10 mars Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 11 mars Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 12 mars Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 13 mars Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Biomasse som energikilde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 14 mars/apr. Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Biomasse som energikilde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 15 apr.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 16 apr.Påskeferie 
 17 apr.Oppsummering energi
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 18 apr./maiNaturfag i praksis
Utferd/bedriftsbesøk
naturfag i yrkeslivet
 19 maiOppsummering
naturfag
oppsummering av sentrale sammenhenger i faget
 20 maiOppsummering
naturfag
oppsummering av sentrale sammenhenger i faget
 21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamener, arrangementer og fridager. Mai/juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodellen).