Oppgave

Hør deg selv – Medisinsk bruk av bioteknologi

Publisert: 27.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene. Løsningsforslag er tilgjengelig på siden.

En mann studerer en DNA-test. Foto.DNA-profilen leses ved å se etter likheter i de ulike DNA-prøvene.
Fotograf: James Tourtellotte
 

 

 1. Hva er bioteknologi?
 2. Vi skiller mellom to typer gentester. Hvilke?
 3. Hvem har lov til å utføre gentester i Norge?
 4. Hva brukes PGD (preimplantasjonsdiagnostikk) til?
 5. Hva er stamceller?
 6. Hvorfor gir bruk av pluripotente stamceller etiske dilemmaer?
 7. Det snakkes ofte om blod fra navlestreng når det er tale om bioteknologi. Hvorfor det?
 8. Hva er terapeutisk kloning?
 9. Hva er reproduktiv kloning?
 10. Hva er forskjellen på kloning ved kjerneoverføring og kloning ved embryosplitting?
 11. Hva er genterapi?

 

Løsningsforslag – Medisinsk bruk av bioteknologi 

Oppgaver
Relatert innhold