Fagstoff

De klassiske spørsmålene

Publisert: 05.10.2010

Når og hvorledes oppstod livet på jorda?  Er det liv andre steder i universet?  Moderne romforskning har ført oss et stykke på vei til noen av svarene.

Alt liv, slik vi kjenner det fra jorda, er basert på vann og organiske molekyler. Finnes det vann og organiske molekyler i det store verdensrom som kan være byggesteiner for proteiner og DNA-molekyler?  Det første molekylet som ble funnet utenfor vår atmosfære var ammoniakk. Deretter fant man vann. Etter hvert har man funnet mye vann i universet. Som eksempel kan nevnes at kometen Hale-Bopp, som var godt synlig vinteren 1997/98, inneholder mer vann enn hele Østersjøen. Det er i dag mange kjente forskere som hevder at vannet på jorda er transportert hit av kometer.

Hva med organisk materiale?  Pr. 1. januar 2000 er det funnet mer enn 100 forskjellige molekyler som inneholder karbonforbindelser i Melkeveien. Også i andre galakser er mange av de samme molekylene observert. Man har registrert store molekyler som har mer enn ti atomer. Også molekyler som man ennå ikke har klart å fremstille på jorda er observert.

Det vil ta noen tid før vi kan svare på spørsmålet om det finnes liv andre steder i universet. Det store spørsmålet i dag er om det har vært liv på Mars for noen hundre millioner år tilbake. Analyser av materiale på overflaten, bilder fra Mars, studier av meteoritter, og funnet av alger som klarer seg under helt ekstreme forhold i Antarktis, kan tyde på muligheten for at slikt liv fantes.
For 50 år siden var det få som kunne forestille seg en bemannet ferd til månen. Men allerede i 1969 satte det første mennesket sine spor på måneoverflaten. Den teknologiske og vitenskapelige utviklingen skjer raskt. Det er gode grunner til å tro at romforskningen en dag vil gi svar på mange av spørsmålene.