Fagstoff

Himmellegemenes kjemiske sammensetning

Publisert: 05.10.2010

Den elektromagnetiske strålingen arrangert som funksjon av frekvens eller bølgelengde, kalles det elektromagnetiske spekteret. En gass/stoff sender ut et så karakteristisk spektrum at det kan sammenlignes med et fingeravtrykk. Vi sammenligner spektre – både emisjons- og absorpsjonsspektre, av en ukjent gass, med spektre av kjente grunnstoffer målt i laboratorier. Da kan vi med 100 % sikkerhet si hvilke grunnstoff prøven inneholder. Ikke bare grunnstoffer, men også ioner, molekyler, sot, osv. har karakteristiske spektre.

De mørke linjene i spektrene skyldes at atomer, molekyler eller ioner og støv. I stjernenes atmosfære absorberer lys av en bestemt bølgelengde, λ. Fra slike registreringer får vi informasjon om både sammensetning og tetthet i atmosfæren. Basert på et stort antall observasjoner kan en konkludere at også stjernene inneholder mange av de samme grunnstoffer som finnes på jorda. Det var en viktig oppdagelse. En eldgammel gåte var løst. Det var ett viktig unntak, helium. Det ble funnet i verdensrommet før det ble gjenfunnet på jorda. Spektralanalyser er derfor en både nøyaktig og viktig analysemetode. Det er den viktigste metode for å få kunnskaper om sammensetningen til fjerne himmellegemer.