Interaktivitet

Omprogrammering av celler

Publisert: 06.08.2010, Oppdatert: 11.02.2014

Induserte pluripotente stamceller som alternativ til embryonale stamceller. Kilde: Cellpics. University of Cambridge

Relatert innhold

Generelt